Budimex.pl
Kvalifikační dotazník

BUDIMEX SA spolupracuje s mnoha dodavateli a subdodavateli ze všech průmyslových odvětví, jež jsou zapojeni do procesu výstavby, včetně pozemních, infrastrukturálních, ekologických nebo specializovaných budov. V souladu s procedurami Integrovaného systému managementu platnými v naší společnosti je prováděn nepřetržitý proces kvalifikace a průběžného hodnocení dodavatelů, zboží a služeb.

Spolupráce s dodavateli a subdodavateli je založena na partnerských vztazích. Jejím hlavním cílem je zajistit nejvyšší standardy BOZP, kvality, životního prostředí a vysoké provozní účinnosti. Proto se v první řadě zaměřujeme na spolupráci s kvalifikovanými dodavateli a subdodavateli.
Pokud má vaše společnosti zájem o navázání spolupráce, vyplňte prosím následující kvalifikační dotazník.

Dotazník je zaměřen na shromáždění údajů, které nám umožní ověřit potenciálního dodavatele z hlediska našich potřeb a očekávání. Údaje z dotazníku budou vloženy do naší databáze a budou nám sloužit jako zdroj informací v rozsahu navázání podrobné spolupráce.

Základní informace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budimex SA se sídlem ve Varšavě na ul. Siedzmiogrodzka 9 působí jako správce údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dotazníku shromažďuje Budimex SA výhradně pro účely zpracování za účelem plnění služby „Kvalifikace obchodního partnera“. Tyto údaje nebudou zpřístupněny příjemcům údajů ve smyslu § 7 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Každý uchazeč má právo na přístup a opravu svých vlastních údajů. Údaje jsou dotčenými osobami poskytovány dobrovolně a neposkytnutí údajů bude považováno za diskvalifikující.

 
Stiskněte klávesu OK a přejděte k další části ankety. Od této chvíle se bude dotazník při vyplňování automaticky ukládat. Na uvedenou emailovou adresu obdržíte unikátní odkaz, díky kterému budete moci proces žádosti kdykoli dokončit.
 
 
Předseda/Ředitel/Majitel
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodní ředitel
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba
 
 
 
 
 
 
 
Kategorie dodavatele
 
 
 
 
 
Ostatní informace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že v naší společnosti jsou dodržovány předpisy platné v Polské republice:
 
 
Reference
 
Certifikát systému jakosti ISO
 
Certifikát systému jakosti AQAP
 
Certifikát ZKP
 
Ostatní přílohy
 
Přiložte podepsaný dokument ankety
Ověřit zadané údaje. Následně pomocí níže uvedených nástrojů proveďte následující kroky:
  • Stáhněte si vygenerovanou anketu se svými odpověďmi v podobě souboru PDF
  • Vytisknout soubor PDF
  • Podepsat
  • Naskenovat
  • Odešlete nám podepsaný dokument ankety