Budimex.pl

Kontakt

Kontaktní formulář

 
 
 
 

Tímto, s ohledem na čl. 13 odst. 1 a odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: GDPR), bychom Vás rádi informovali, že:
správcem Vašich osobních údajů je společnost Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dále jen „Budimex“), kontakt: +48 22 623 60 00.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Budimex za účelem realizace oprávněného zájmu správce, kterým je vedení korespondence v souvislosti s dotazem týkajícím se: (a) faktur a plateb; (b) informací pro média; (c) odpovědnosti společnosti (CSR); (d) nabídky; (e) zaměstnání; (f) reklamy a propagace; (g) vztahů s investory; (h) stáží a praxí; (i) dalšího rozsahu uvedeného v obsahu dotazu adresovaného společnosti Budimex.
Právní základ: [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].
Společnost Budimex jmenovala inspektora ochrany osobních údajů ve společnosti Budimex S.A., kterého lze v jakémkoli případě kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy dane.osobowe@budimex.pl.
Příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé IT řešení, subjekty ze skupiny Budimex/Ferrovial a další subjekty, pokud je jejich účast nezbytná k dosažení výše uvedených účelů (včetně subjektů mimo Evropský hospodářský prostor - čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR), zveřejněných na webových stránkách: LINK.
Kopii popisu technických záruk předávaných do třetí země můžete získat zasláním žádosti na adresu dane.osobowe@budimex.pl
Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů nebo do podání účinné námitky.
Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz, omezení či zpracování.
Máte právo vznést námitku proti zpracování poté, co uvedete svou konkrétní situaci.
Způsob podávání žádostí o práva je popsán na webové stránce LINK.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné předpisy o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, nebudete moci obdržet odpověď na svůj dotaz.
Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů společností Budimex S.A.
Naše pobočky
Sídlo společnosti
Budimex SA
Siedmiogrodzka 9
01-204 Varšava
(+48) 22 623 60 00
9:00 do 17:00