Budimex.pl

Asfaltové směsi

Budimex SA Oddělení strojových služeb má síť závodů na výrobu bitumenu / obaloven, která pokrývá celé území Polska.

Výroba splňuje požadavky evropských norem pro stavební výrobky. Pro zajištění stability výroby, která zaručuje vysokou kvalitu výrobků, jsme zavedli systém Zavodní kontroly výroby, který vyhovuje požadavkům harmonizovaných norem řady PN EN 13108.


Budimex má dvanáct obaloven s kapacitou až 320 tun za hodinu.

 

Celková výrobní kapacita závodů společnosti Budimex je přibližně 3,5 mil. tun ročně. Budimex má bohaté zkušenosti s technologií recyklace odfrézovaného silničního povrchu.  Většina závodů společnosti má buď zařízení pro dávkování studeného asfaltového granulátu, nebo zařízení s paralelním bubnem pro přidávání horkého odfrézovaného silničního povrchu.  Díky velmi dobrému technologickému a laboratornímu zázemí byla výroba minerálních a asfaltových směsí optimalizována z hlediska technických požadavků a nákladů na materiál tak, že tyto směsi vyráběné společnosti Budimex vždy splňují

požadavky na kvalitu a lze je prodávat za velmi příznivé ceny.

Vyhledání nejbližšího štítku

Kontakt
Telefon (+48) 22 730 85 68, 730 85 60
Otevírací doba po - pá 9.00 - 17.00
E-mailem