Budimex.pl

Wnioski - dane osobowe

Obsługa wniosków, zapytań i zgłaszeń dt. danych osobowych w Grupie Budimex.

Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Grupie Budimex danych osobowych należy kierować na adres:
Budimex S.A. - dane.osobowe@budimex.pl

Mostostal Kraków S.A. - dane.osoboweMK@mostostal.com.pl

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. - dane.osobowe@budimex.pl 

Budimex Budownictwo Sp. z o.o. - gdpr@budimex.pl

Budimex Kolejnictwo S.A. - gdpr@budimex.pl

FBSerwis S.A. - rodo.fbs@fbserwis.pl

 

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • Tytuł zawierający treść: „Dane osobowe - wniosek - <fraza wskazująca czego dotyczy wniosek>”,
  • Treść wniosku.

 

Strona obsługująca wniosek zastrzega sobie prawo do:

  • bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku;
  • weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej;
  • odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami przypadkach.

 

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed wyznaczonym pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

  • okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości;
  • podanie przez wnioskującego, treści danych, jakie znajdujących się w zbiorze administratora danych i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej;
  • przesłanie do administratora wniosku/ wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi wniosku

 

Wysyłając wniosek potwierdza Pani/ Pan, że zapoznał/a się z poniższymi informacjami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00.

Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakres danych obejmuje dane przekazane w ramach wniosku oraz pozyskane w trakcie jego obsługi.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: (więcej link).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację obsługi Pani/ Pana wniosku.

 

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex: (więcej link).

 

Ostatnia aktualizacja: 02 września 2019 r.