Budimex.pl

Stavba dalšího úseku silnice S6 může začít

Datum aktualizace: 16. ledna 2023
Stavba dalšího úseku silnice S6 může začít

Pomořanské vojvodství vydalo rozhodnutí ZRID [o povolení realizace silniční investice] pro nejdelší úsek trasy silnice S6 v Pomořanském vojvodství mezi obcemi Leśnice a Bożepole Wielkie. Díky této investici budou moci řidiči rychleji cestovat směrem do Trojměstí a obyvatelé Lęborku získají jižní obchvat města. Realizátorem investičního záměru je společnost Budimex. 

 

Rychlostní silnice S6 spojí Štětín s Trojměstím. V prosinci jsme řidičům zpřístupnili Kašubskou část trasy a nyní vydal vojvoda souhlas ke stavbě jejího pokračování směrem na Słupsk. To je dobrá zpráva pro každého, komu záleží na souvislé síti silniční infrastruktury v Polsku. Současná vláda takovou souvislou síť buduje – řekl ministr infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Práce na výstavbě zbývající části S6 nabírají na obrátkách. Finanční záruky z roku 2020 poskytují jistotu, že v dnešní době už dokončení stavby silnice S6 nic nezastaví. O významu této investice se můžeme přesvědčit, když projíždíme již zprovozněnou Kašubskou trasou. A brzy již budeme moct projet celou rychlostní silnicí z Trojměstí do Lęborku, Słupsku a Košalína – říká mluvčí vlády, ministr Piotr Müller.

 

O projektu

Rozhodnutí o povolení silničního projektu (ZRID) s okamžitou vykonatelností umožňuje zahájit stavební práce na místě. Rychlostní silnice S6 mezi obcemi Leśnice u Lęborku a Bożepole Wielkie bude čtyřproudá se dvěma jízdními pruhy v každém směru a pruhem pro nouzové zastavení. Na trase dlouhé cca 22 km budou vybudovány následující dopravní uzly: Lębork Południe, Lębork Wschód a Łęczyce, a uzel Bożepole Wielkie bude rozšířen.

 

V rámci investice je naplánovaná mj. výstavba 17 velkých inženýrských staveb, včetně dvou estakád a také 11 menších objektů. Silnice, které se budou s budoucí rychlostní komunikací křížit, budou rekonstruovány, a pro zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem budou vybudovány příjezdové komunikace. Trasa bude vybavena infrastrukturou pro ochranu životního prostředí – ta bude zahrnovat průchody pro zvířata, protihlukové stěny, drenážní systém včetně předčištění dešťových vod.

 

Díky výstavbě rychlostní silnice se průjezd tímto úsekem S6 zkrátí na polovinu, a navíc se zlepší bezpečnost a komfort jízdy. Trasa bude významným investičním stimulem pro přilehlé oblasti a prostřednictvím dopravních uzlů zajistí jejich propojení se sítí rychlostních komunikací.

 

Připomeňme, že smlouva na realizaci této investice byla podepsána 29. července 2021. Dodavatelem je společnost Budimex a hodnota zakázky je více než 718,6 mil. PLN. První vozidla na novou trasu vyjedou v roce 2025.

 

Aktuálně stav realizace

Na konci loňského roku jsme zprovoznili a předali tři úseky rychlostní silnice S6 mezi obcí Bożepole Wielkie a městem Gdyní o celkové délkce přibližně 42 km. Ve výstavbě je již úsek obchvatu Trojměstí mezi dopravními uzly Chwaszczyno a Żukowo. Na vydání rozhodnutí ZRID [o povolení realizace silniční investice] čeká dalších pět úseků rychlostních silnic: čtyři mezi Słupskem a obcí Leśnice a zbývající v rámci obchvatu Trojměstí. Rozhodnutí bychom měli postupně obdržet v první polovině letošního roku.

 

Výplata náhrad za nemovitosti

Vydání rozhodnutí ZRID s okamžitou vykonatelností určuje hranice pozemků, které mají být zabrány pro výstavbu silnice, a umožňuje zahájit řízení o náhradě za nemovitosti zabrané ve prospěch státu. Správní řízení, jejichž cílem bude stanovení výše náhrad, povede pomořanský vojvoda. Jím jmenovaní nezávislí znalci – odhadci nemovitostí – odhadnou hodnotu nemovitostí, což bude základem pro vydání rozhodnutí o výši náhrady. Rozhodnutí o výši náhrady bude sloužit pro GDDKiA [Generální ředitelství státních silnic a dálnic] jako podklad pro vyplacení náhrad za převzaté nemovitosti.