Budimex.pl

Nová „rychlostní silnice“ ze staré cesty – první takový úsek silnice v Polsku

Datum aktualizace: 24. září 2021
Nová „rychlostní silnice“ ze staré cesty – první takový úsek silnice v Polsku

Budimex je společnost, která pečuje o přírodní prostředí a efektivně využívá přírodní zdroje. Po mnoho let investuje a podílí se na snižování uhlíkové stopy během stavebních prací. Jednou z aktivit, která podporuje oběhové hospodářství, je opětovné použití regenerovaného asfaltu při výrobě asfaltových směsí. 

 

Při realizaci projektu rychlostní silnice S3 v Západopomořském vojvodství byl vybudován první fragment silnice rychlostní třídy v Polsku, na kterém do vrchní vrstvy, tedy stírací vrstvy, vylo přidáno 15 % asfaltového granulátu.  - V rámci stavby křižovatky na S3 Miękowo - Rzęśnica, část 2, jsme zhotovili 400 m dlouhý úsek směsi SMA s 15% asfaltovým granulátem v technologii za studena. Stavbě tohoto úseku předcházel důkladný technický rozbor a konsultace jak s objednatelem, tak hlavním inženýrem – sdělila Ewelina Karp Kręglicka – ředitelka Kanceláře nákupu, kvality a životního prostředí společnosti Budimex S.A. 

 

Důležitou roli při realizaci tohoto úseku sehrála i západopomořanská pobočka GDDKiA, která po důkladné analýze technologických dat společně s Hlavním inženýrem umožnila za pomoci této technologie postavit fragment silnice.

 

 Dle slov ředitele laboratoří Łukasze Bargendy Budimex má bohaté zkušenosti s používáním regenerovaných asfaltových směsí. „Neustále pracujeme na tom, aby námi navržené směsi byly nejlepší z hlediska kvality a použitelnosti. Položení obrusné vrstvy SMA s granulátem v tomto případě předcházela analýza zdrojů kvalitního rekultivátu, zkoumání základních materiálů a návrh receptury laboratořemi Budimex, ve které nakonec receptura použila destrukt vybraný selektivně z jiné části rychlostní silnice S3." Maciej Nic, ředitel laboratorního týmu, dodává „zajímavostí je, že vyfrézovanou část této silnice před pár lety vyrobil také Budimex“."

Správné parametry zabudované vrstvy potvrdily testy minerálně-asfaltové směsi provedené v laboratoři Budimex a laboratoří GDDKiA.

 

Výstavba tohoto úseku je pokračováním prací s použitím regenerovaného asfaltu. Jedním z dřívějších projektů byl výzkumný projekt InnGa, který používal větší množství granulátu v asfaltových směsích, než jaké v současnosti povoluje technická dokumentace. Program byl úspěšný a ukazuje, že používání kvalitních granulí i při zvýšeném množství přináší pozitivní výsledky.

 

Budimex je lídrem v realizacích povrchů vozovek s použitím asfaltového granulátu, který podporuje zero waste aktivity na stavbách. "Jsme hrdí na to, že jsme dokončili mnoho silničních úseků, kde se toto proekologické řešení úspěšně uplatnilo. Zaměstnanci laboratoří a Oddělení služeb výbavy Budimex jsou pevně odhodláni k opětovnému použití asfaltového dostruktu v minerálních asfaltových směsíchHledáme pro firmu i přírodní prostředí nejpřínosnější technologická a právní řešení umožňující široké využití této druhotné suroviny. Je třeba připomenout, že v souladu se zákonem o odpadech je recyklovaný asfalt klasifikován jako odpad a podle platných technických požadavků WT-2 jej nelze použít v obrusné vrstvě,“ dodává Ewelina Karp Kręglicka.

 

Marcin Hauke, ředitel týmu velkovýroby bitumenových asfaltů Budimex odpovědného za výrobuminerálních asfaltových směsí, říká: „Budimex si klade za cíl realizovat asfaltové vozovky založené na nejvyšších standardech kvality, s ohledem na aspekt ochrany přírodních zdrojů a široce chápané ochrany životního prostředí. po celou dobu stavebního procesu.  Naše zkušenosti v tomto ohledu nám umožňují úspěšně realizovat technologicky nejsložitější projekty a udávat tak směr celé branži v Polsku. Bohužel stále existuje problém s polskou legislativou, která nakládá s recyklovaným asfaltem jako s odpadem. Doufáme, že s nabytím účinnosti nařízení, které umožní skoncovat s destruktem jako s odpadem, se možnosti využití tohoto materiálu při stavbě silnic zvýší.“

 

Jak dodává Maciej Nic, ředitel týmu laboratoří Budimex, „silnice je v současné době sledována z hlediska kvality a užitných parametrů, jako je rovinnost, makrotextura a příčná rovinnost. Dosavadní výsledky ukazují, že dokončený úsek silnice splňuje nejvyšší standardy stanovené pro obrusnou vrstvu. Doufáme, že naše pozitivní zkušenosti umožní odvážnější a širší využití takových proekologických řešení na polských silnicích“.

Budimex do budoucna plánuje výrobu asfaltových povrchů s maximálním využitím recyklovaných materiálů ve všech vrstvách a další výzkumné a vývojové projekty, které nastaví nový standard na silnicích třídy A a S.


 
Rozumím

Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek