Budimex.pl

Dar dla powodzian

Dar dla powodzian

Pracownicy Budimeksu w Niemczech, w wielu przypadkach pochodzący z okolic Nowego Sącza, na wieść o katastrofalnej powodzi, która latem 2001 roku nawiedziła te rejony, zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych. Zebraną kwotę podzielili w ten sposób, że blisko 3 000 euro, czyli w przeliczeniu 11 421 złotych, przekazali Caritas Diecezji Tarnowskiej - Oddziałowi Parafialnemu w Nowym Sączu, zaś oddziałowi w Limanowej podarowali 7 534 złote. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych i sprzętu gospodarstwa domowego dla rodzin, którym powódź zniszczyła domy, a także na dożywianie w stołówce Caritas młodzieży uczącej się w Nowym Sączu, pochodzącej z poszkodowanych rodzin.