Budimex.pl

Bezpieczeństwo

Dla Budimeksu troska o bezpieczeństwo pracujących na budowie jest kwestią etyki, odpowiedzialności moralnej i społecznej

 

Realizując cele biznesowe podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby uniknąć wypadków oraz ograniczyć zagrożenia dla zdrowia pracowników i osób wykonujących pracę na naszych budowach.

Jesteśmy zobowiązani wyznaczać standardy dla siebie i naszych partnerów biznesowych oraz konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Podstawą działań Budimeksu jest przekonanie, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem, a każdy z nas odpowiada nie tylko za siebie, ale również za współpracowników.

Dlatego też, do realizacji wszelkich zadań związanych z bezpieczeństwem włączamy współpracowników, wykonawców, konsorcjantów, dostawców oraz indywidualnie każdą osobę uczestniczącą w realizacji inwestycji.

 

 

 

W lutym 2020 r. Zarząd Budimeksu poznał strategię i nowy model operacyjny Grupy Ferrovial, której  jest częścią. Strategia obejmuje lata 2020-2024, stąd jej tytuł - "HORYZONT 24".

 

BHP – jako kluczowy priorytet strategii „Horyzont24”

 

Jednym z kluczowych założeń strategii „Horyzont24” jest dążenie do doskonałości w obszarze BHP. CEO Ferrovial, Ignacio Madridejos wyjaśnia strategiczne podejście do wdrażania kultury opartej
o dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, która wspiera naszą wizję dalszego tworzenia każdego dnia bezpiecznych i wolnych od zagrożeń miejsc pracy.

 

„BHP jest sercem wszystkiego, co robimy i wierzę, że to właśnie umożliwia nam być lepszymi każdego dnia. To nie jest tylko to, co powinniśmy robić, ale również sposób, w jaki będziemy prowadzić biznes, gdziekolwiek jesteśmy obecni na świecie i cokolwiek realizujemy” – Ignacio Madridejos, CEO Ferrovial

 

HORYZONT 24, a plany Budimeksu

Budimex dostarcza blisko 30% przychodów w segmencie budowlanym, dlatego nasza spółka będzie kluczowa w realizacji przyjętej przez Ferrovial strategii Horyzont 24.

 

Bezpieczeństwo i  zaangażowanie

Realizacja planów biznesowych przy nieustannej poprawie jakości procesów i wymiaru finansowego jest tylko częścią przyjętej strategii. Równie ważne, o ile nie najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Każdy biznes jest zobowiązany w najbliższym roku zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych i ciężkich o co najmniej 10%, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Elementem wspierającym właściwą organizację pracy jest wysoki poziom zaangażowania pracowników. Dlatego jako Grupa będziemy dążyć do poprawy efektywności w tym zakresie,
jak i budowania dobrej atmosfery w pracy.

W celu zapewnienia efektywności i skuteczności podejmowanych działań wprowadziliśmy system zarządzania spełniający wymagania normy: ISO 45001. Stanowi on podstawowe narzędzie pozwalające na realizację naszej polityki BHP.

 

Action Plan Budimex na 2020 rok


Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.