Budimex.pl
Ankieta kwalifikacyjna

BUDIMEX SA współpracuje z wieloma dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż, występujących w procesie budowlanym m.in. obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych, ekologicznych czy specjalistycznych. Zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, prowadzony jest stały proces kwalifikacji i bieżących ocen dostawców, towarów i usług.

 

Współpracę z dostawcami i podwykonawcami oparto na relacjach partnerskich. Jej głównym celem jest zapewnienie najwyższych standardów BHP, jakościowych, środowiskowych i wysokiej efektywności działania. Dlatego też w pierwszej kolejności stawiamy na współpracę z dostawcami i podwykonawcami kwalifikowanymi.

 

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o wypełnienie poniższej ankiety kwalifikacyjnej.

Ankieta ma na celu zebranie danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i oczekiwań. Dane z ankiety zostaną wprowadzone do naszej bazy i będą służyć budowom jako źródło informacji w zakresie nawiązania szczegółowej współpracy.

Podstawowe informacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem danych jest Budimex S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9. Dane osobowe zamieszczone w niniejszej ankiecie zbierane są przez Budimex SA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Kwalifikacja Kontrahentów”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi.

 
Naciśnij klawisz ok i przejdź do dalszej części ankiety. Od tej pory ankieta będzie się zapisywać automatycznie w trakcie wypełniania. Na podany adres e-mail otrzymasz unikalny link dzięki któremu będziesz mógł dokończyć proces zgłoszenia w dowolnym momencie.
 
 
Prezes/Dyrektor/Właściciel
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Handlowy
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktów
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria dostawcy
 
 
 
 
 
Pozostałe informacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deklaruję, że w naszej firmie przestrzegane są obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej:
 
 
Referencje
 
Certyfikat systemu jakości ISO
 
Certyfikat systemu jakości AQAP
 
Certyfikat ZKP
 
Inne załączniki
 
Załącz podpisany dokument ankiety
Sprawdź wprowadzone dane. Następnie używając poniższych narzędzi, wykonaj następujące kroki:
  • Pobierz wygenerowaną ankietę z Twoimi odpowiedziami w formie pliku PDF
  • Wydrukuj dokument PDF
  • Podpisz
  • Zeskanuj
  • Wyślij nam podpisany dokument ankiety