Budimex.pl

Misja i cele

Realizujemy inwestycje budowlane oraz usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów i komfort użytkowników. Osiągamy to, dzięki profesjonalizmowi, pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

 

Cele strategiczne

Poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk budowlanych

Koncentracja potencjału Grupy na rynku krajowym

Rozwój działalności na rynku budownictwa kolejowego i przemysłowego

Utrzymanie rentownej działalności eksportowej w Niemczech

Wejście w sektor koncesji w Polsce