Budimex.pl

Budownictwo ekologiczne

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują usługi związane z budownictwem ekologicznym. Realizując projekty zlecone naszym inwestorom przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zróżnicowany stopień skomplikowania projektów umożliwia zastosowanie nowoczesnych rozwiązań obejmujących: budowę, modernizację i rozbudowę obiektów z dwóch podstawowych obszarów naszej działalności, tj. gospodarki ściekowej oraz gospodarki i utylizacji odpadów.


Dane kontaktowe
Adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon 22 623 64 36