Budimex.pl

Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy

Opis realizacji

Wykonano kompleksowe roboty adaptacyjno-budowlane w celu adaptacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych, na potrzeby Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy. Inwestycja objęła przebudowę budynku głównego, istniejącej infrastruktury drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz zmianę jego ukształtowania, zgodnie z wymogami architektonicznymi. W ramach prac wykonano również stację transformatorową, agregat prądotwórczy i dwa agregaty wody lodowej, a także media i pełną instalację sieci teletechnicznych i teleinformatycznych (zgodnie ze standardami „Inteligentnych budynków”). Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 11 tys. m2. Wartość projektu to 26 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy
Data rozpoczęcia
Październik 2009
Data zakończenia
Czerwiec 2011
Lokalizacja
Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawa

 
 
 
POWRÓT