Budimex.pl

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny

Opis realizacji

Zbiornik przeciwpowodziowy chroni przed ryzykiem wielkiej wody blisko 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W toku prowadzonych działań inwestycyjnych zrealizowaliśmy Budowlę Przelewowo-Spustową, z przeprowadzeniem prób technologicznych, oraz Upust do Odry Miejskiej, w tym m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Wykonaliśmy także konieczny dla funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Korpusy zapór przygotowane zostały do piętrzenia dzięki m.in. korpusowi statycznemu zapór, przesłonom przeciwfiltracyjnym podłoża, przyporom z gruntów spoistych. Powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną. Pojemność obiektu to 185 mln m3 , a powierzchnia polderu liczy ponad 26 km . Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Data rozpoczęcia
Listopad 2017
Data zakończenia
Maj 2020
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Inwestor
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej

 
 
 
POWRÓT