Budimex.pl

Trasa Siekierkowska w Warszawie. Węzeł Bora Komorowskiego - Płowiecka

Opis realizacji

Budowa drugiego odcinka Trasy Siekierkowskiej od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej objęła dwie jezdnie jednokierunkowe Trasy Głównej z trzema pasami ruchu. Roboty ziemne objęły 230 tys. m3. Projektowi towarzyszyły także prace nad czterema estakadami z betonu sprężonego, jednym wiaduktem i mostem oraz nad dwoma tunelami – przejściami dla pieszych. Dodatkowo zrobiono m.in. kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń drogową i oświetlenie drogowe. Wartość projektu wyniosła 140 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Trasa Siekierkowska w Warszawie. Węzeł Bora Komorowskiego - Płowiecka
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2005
Data zakończenia
Maj 2007
Lokalizacja
Warszawa Bora-Komorowskiego/Ostrobramska/Płowiecka Mazowieckie
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Zarząd Dróg Miejskich

 
 
 
POWRÓT