Budimex.pl

Suszarnia i spalarnia osadów ściekowych w Olsztynie

Opis realizacji

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu suszarni oraz spalarni osadów ściekowych, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z modernizacją dróg i stacjami trafo. W ramach kontraktu zaprojektowano i rozbudowano budynek termicznego przekształcenia osadu, sieć dróg, nową stację redukcyjno-pomiarową gazu oraz stację transformatorową. Wydajność suszarni i spalarni to 6 tys. m3/dobę. Wartość projektu to 23 mln zł netto. 

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Suszarnia i spalarnia osadów ściekowych w Olsztynie
Data rozpoczęcia
Kwiecień 2006
Data zakończenia
Sierpień 2008
Lokalizacja
Leśna, Olsztyn
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Utylizacja odpadów
Inwestor
Urząd Miasta Olsztyn

 
 
 
POWRÓT