Budimex.pl

Obwodnica Chojnic wraz z infrastrukturą – I etap

Opis realizacji

Kontrakt na budowę obwodnicy miasta Chojnice łącznie z infrastrukturą o długości ponad 14 km. Cała inwestycja oparła się na robotach drogowych, którym towarzyszyła m.in. wymiana kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, budowa oświetlenia oraz budowa obiektów mostowych. Kontrakt objął roboty przygotowawcze, drogowe, budowę zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci sanitarnej, wodociągowej, melioracyjnej, gazowej, urządzeń telekomunikacji, linii elektrycznych, założenie zieleni. W ramach inwestycji powstało też 6 obiektów mostowych. Wartość projektu wyniosła 154 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Obwodnica Chojnic wraz z infrastrukturą – I etap
Data rozpoczęcia
Październik 2006
Data zakończenia
Październik 2008
Lokalizacja
Chojnice
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku

 
 
 
POWRÓT