Budimex.pl

Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski- granica państwa

Opis realizacji

1) Branża drogowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy,nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, inneroboty;
2) Odwodnienie i branża sanitarna: kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające, przebudowa rowówmelioracyjnych;
3) Branża energetyczna i telekomunikacyjna: przebudowa napowietrznych linii energetycznych SN, oświetleniedróg;
4) Branża kolejowa i telekomunikacyjna: telekomunikacja kolejowa, sterowanie ruchem kolejowym;
5) Branża mostowa (obiekty inżynierskie): roboty przygotowawcze, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie,wyposażenie pomostów, roboty przyobiektowe, roboty nawierzchniowe i zabezpieczające, próbne obciążeniemostu;
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, skompletowania dokumentacji powykonawczej orazuzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski- granica państwa
Data rozpoczęcia
Maj 2015
Data zakończenia
Październik 2015
Lokalizacja
ul. Kolejowa 18, 22-500 Hrubieszów
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA Oddział w Lublinie

 
 
 
POWRÓT