Budimex.pl

Gazociąg Strachocina - Granica RP

Opis realizacji

Pracujemy nad budową gazociągu na odcinku Strachocina – Granica RP. Prace realizujemy w konsorcjum z Mostostalem Kraków. W ramach tej inwestycji budujemy gazociąg wysokiego ciśnienia, o długości około 61k m 270 mb. i średnicy DN 1000 oraz ciśnieniu roboczym 8,4 MPa.

W trakcie realizacji wykorzystujemy technologie bezwykopowe, takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) oraz mikrotuneling. Trasa gazociągu przebiega przez województwo podkarpackie - gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza i z uwagi na obszary zagrożone ruchami geodynamicznymi stosujemy zabezpieczenia osuwisk z wykorzystaniem mikropali stabilizujących.

Inwestycja ma na celu połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego pomiędzy Polską a Słowacją. To istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ – Południe. Stronami projektu są Gaz-System i Eustream a.s – polski i słowacki operator systemu przesyłowego.

 

Wartość projektu: 521,5 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Gazociąg Strachocina - Granica RP
Data rozpoczęcia
Lipiec 2019
Data zakończenia
w toku
Kategoria
Budownictwo energetyczne i przemysłowe
Podkategoria
Budownictwo energetyczne
Inwestor
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

 
 
 
POWRÓT