Budimex.pl

Elektrociepłownia w Wilnie wytwarzająca energię w kogeneracji ze spalania odpadów oraz biomasy

Opis realizacji

Realizujemy projekt (EPC) budowy zakładu CHP w Wilnie, wytwarzającego energię ze spalania odpadów. Zakład będzie wyposażony w kocioł opalany odpadami (miejskimi i RDF) zasilający turbinę o mocy 18,8 MWe. Dostarczyliśmy i uruchomimy turbinę o mocy 72,7 MWe, zasilaną z dwóch kotłów opalanych biomasą. Kocioł na odpady zbudujemy w konsorcjum z firmami Steinmueller Babcock Environment GmbH i UAB Kauno Dujotiekio Statyba. Zgodnie z umową, powstanie kompletny zakład wytwarzający energię ze spalania odpadów, włącznie z wyposażeniem pomocniczym i wyspą turbinową wraz z wyprowadzeniem mocy w zakładzie opalanym biomasą. Moc elektryczna nowego zakładu CHP to ok. 91,5 MWe oraz 227 MWt. Elektrociepłownia została zaprojektowana z uwzględnieniem zapotrzebowania stolicy Litwy na ciepło i będzie w stanie zaspokoić 20% zapotrzebowania na ciepło w najzimniejsze dni i około 40% całego ciepła, jakiego Wilno potrzebuje przez cały rok. Energia cieplna z powstającej jednostki kogeneracyjnej będzie dostarczana do miejskiej sieci ciepłowniczej, a wytworzona energia elektryczna – do sieci 110 kV operatora sieci przesyłowej.

 

Wartość projektu 178 mln euro

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Elektrociepłownia w Wilnie wytwarzająca energię w kogeneracji ze spalania odpadów oraz biomasy
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2017
Data zakończenia
w toku
Kategoria
Budownictwo energetyczne i przemysłowe
Podkategoria
Budownictwo energetyczne
Inwestor
Vilniaus kogeneracine jegaine

 
 
 
POWRÓT