Budimex.pl

Droga S7 Obwodnica Ostródy

Opis realizacji

W czerwcu 2017 roku oddana została kierowcom obwodnica Ostródy na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe, pododcinek B. W ramach projektu wybudowaliśmy blisko 10-km odcinek drogi ekspresowej S7 (9,7 km) i niewiele krótszą drogę krajową DK16 (9 km). Wykonaliśmy m.in. 15 obiektów mostowych, w tym sześć o szczególnej konstrukcji i jeden o rekordowej w skali Europy konstrukcji typu

extradosed, którego łączna długość przęseł wynosi 677 m. Za realizację tego projektu Budimex otrzymał statuetkę Top Builder 2018 za najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne.

 

Wartość: 1,09 mld zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Droga S7 Obwodnica Ostródy
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2015
Data zakończenia
Lipiec 2017
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA Olsztyn

 
 
 
POWRÓT