Budimex.pl

Budowa Sądu Okręgowego w Olsztynie

Opis realizacji

Rozbudowa i modernizacja budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie – Etap I – na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obiekt składa się z jednej bryły o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Został on połączony z istniejącym budynkiem Sądu Okręgowego łącznikiem nadziemnym, dwukondygnacyjnym, w poziomie I i II piętra. Zakres robót obejmował: konstrukcje, roboty wykończeniowe, instalacje zewnętrzne (przyłącza), instalacje wewnętrzne, urządzenie terenu – chodniki, place oraz małą architekturę. Kubatura obiektu wynosi 39 tys. m3, powierzchnia całkowita 10 tys. m2. Wartość projektu to 27 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Budowa Sądu Okręgowego w Olsztynie
Data rozpoczęcia
Grudzień 2005
Data zakończenia
Wrzesień 2008
Lokalizacja
Dąbrowszczaków 44, 11-041 Olsztyn
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Sąd Okręgowy w Olsztynie

 
 
 
POWRÓT