Budimex.pl

Budimex na GPW

Budimex na GPW

Spółka z sukcesem wchodzi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Podczas pierwszych notowań w 1995 roku wartość akcji Budimeksu przekracza cenę emisyjną o 35 proc. O ich atrakcyjności świadczą dni, kiedy obrót akcjami Budimeksu przekracza 25 proc. ogólnych obrotów na giełdzie.

 

Po udanym roku 1994, który spółka zamknęła zyskiem przekraczającym 9ml zł, w roku 1995 odnotowano wzrost aż o ponad 22,6 mln zł.
 

POWRÓT