Budimex.pl

Budimex przejmuje kontrolę nad FBSerwis

Budimex przejmuje kontrolę nad FBSerwis

W dniu 2 lipca 2019 r. Budimex zawarł z Ferrovial Services International SE umowę nabycia 51% akcji FBSerwis S.A. za cenę wynoszącą 98,5 mln złotych, a następnie w dniu 3 lipca 2019 r. w wykonaniu wyżej wymienionej umowy Budimex zawarł ze sprzedającym umowę rozporządzającą na mocy której sprzedający przeniósł na Budimex prawo do sprzedawanych akcji.

POWRÓT