Budimex.pl

Budimex w indeksie RESPECT

Budimex w indeksie RESPECT

Spółka wchodzi w skład indeksu RESPECT, obejmującego najbardziej odpowiedzialne spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Będąc jedną z największych firm budowlanych w Polsce jesteśmy świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia i wykorzystujemy nasz potencjał do realizacji ważnych celów społecznych niezwiązanych bezpośrednio z naszą działalnością. Chcemy, by nasze odpowiedzialne działania przyniosły korzyść także przyszłym pokoleniom.

POWRÓT