Budimex.pl

Fuzja Budimeksu i Budimeksu Dromex

Fuzja Budimeksu  i Budimeksu Dromex

Fuzja jest wynikiem konsekwentnie realizowanej od lat strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy Budimex i ma na celu zoptymalizowanie struktury organizacyjnej Grupy. Dzięki fuzji uproszczone zostają struktury nadzorcze i zarządcze w obu spółkach. Usprawnione zostaje kierowanie i podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. 

POWRÓT