Budimex.pl

Powstanie Budimeksu Dromex

Powstanie Budimeksu Dromex

W wyniku połączenia Budimeksu Budownictwo, Budimeksu Poznań, Budimeksu Unibud, Dromeksu i Mostostalu Kraków powstaje Budimex Dromex – największa w Polsce firma generalnego wykonawstwa z kadrą i potencjałem wykonawczym umożliwiającym realizację najbardziej złożonych kontraktów.

 

19 sierpnia 2002 Budimex Dromex zostaje przekształcony w spółkę akcyjną, której jedynym właścicielem jest Budimex.

 

POWRÓT