Budimex.pl

Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

Data aktualności: 3 sierpnia 2011
Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

W I półroczu 2011 roku Budimex wypracował skonsolidowaną sprzedaż na poziomie blisko 2.250 mln zł, a zatem o ponad 30% wyższą od zrealizowanej w analogicznym okresie 2010.

Wzrost ten jest wynikiem znacznego zwiększenia (o blisko 52%) sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex, który skompensował spadek sprzedaży (o 45%) w segmencie deweloperskim wynikający ze sprzedaży znaczącej części zapasów gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości już w roku ubiegłym. Spółka ta księguje przychody ze sprzedaży dopiero w momencie podpisania  notarialnego aktu sprzedaży.

W II kwartale br. Budimex wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie uzyskanym w analogicznym okresie 2010 roku pomimo znacznie mniejszego zysku wypracowanego w tym okresie przez segment deweloperski.
Niższy skonsolidowany wynik netto za I półrocze br. w stosunku do I półrocza 2010 jest zatem konsekwencją wyników uzyskanych w I kwartale 2011.

Marża na poziomie operacyjnym działalności budowlanej wzrosła w II kwartale br. do poziomu 5,8% z 5,5% w I kwartale br. Natomiast segment deweloperski, ze względu na

 

kontynuację polityki wyprzedaży zapasów gotowych mieszkań, odnotował spadek rentowności na poziomie operacyjnym z 13,8 % w I kwartale br. do 11,2% w II kwartale br.

W I półroczu 2011 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 405 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), co klasyfikuje spółkę w gronie największych firm deweloperskich budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Budimex Nieruchomości realizuje obecnie 6 projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu o łącznej liczbie 1140 mieszkań, których sprzedaż znajdzie odzwierciedlanie w wynikach finansowych w następnych latach.

W I półroczu br. wartość kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex wyniosła ponad 2,9 mld zł, co biorąc pod uwagę znaczący w tym okresie spadek w stosunku do roku poprzedniego liczby oraz wartości ogłoszonych kontraktów infrastrukturalnych, należy uznać za duże osiągnięcie.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 644,8 tys. zł w stosunku do 504,5 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W segmencie budowlanym pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex spadła w porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku, natomiast w segmencie deweloperskim odnotowano jej wzrost.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2011 roku wyniósł ponad 7,9 mld złotych.


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu