Budimex.pl

Budimex podpisał umowę na budowę obwodnicy Ciepielowa

Data aktualności: 2 sierpnia 2023
Budimex podpisał umowę na budowę obwodnicy Ciepielowa

Podpisana dziś umowa obejmuje nie tylko rozbudowę istniejącego odcinka DK-79, ale także towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie obiektów inżynierskich, budowę urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, chodników i dróg dla rowerów, zatok autobusowych oraz oświetlenia.

 

Zakres robót:

Budowa jezdni głównej oraz  3 jezdni serwisowych obsługujących przyległy teren 

Przebudowa trzech skrzyżowań

Budowa przepustów

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa odwodnienia drogi

Przebudowa sieci wodociągowej ?

Budowa oświetlenia drogowego

Przebudowa sieci energetycznych

Przebudowa sieci teletechnicznych

 

Budimex posiada duże doświadczenie w budowie inwestycji infrastrukturalnych. 19 sierpnia 2022 roku, na dwa miesiące przed terminem kontraktowym, spółka oddała do użytku obwodnicę Smolajn, będącej elementem drogi krajowej nr 51. Było to pierwsza ukończona obwodnica realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

W ramach Programu powstanie sto obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Trasy dostosowane do obciążenia 11,5 t/oś, a na ich finansowane, z budżetu państwa, przeznaczono łącznie 28 mld zł. Budimex, jako generalny wykonawca, realizuje obecnie kilka obwodnic z tego Programu.