Budimex.pl

Aktualności

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

W pierwszym półroczu roku 2013 Grupa Budimex odnotowała sprzedaż niższą o 28% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy produkcja budowlano – montażowa spadła w danym półroczu o 23% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Na spadek sprzedaży w Grupie wpływ miała głównie bardzo wysoka sprzedaż segmentu budowlanego wypracowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku oraz trudne warunki pogodowe panujące do końca kwietnia br. W drugim półroczu roku 2013 Grupa nie spodziewa się tak istotnych spadków sprzedaży.

Komentarz do wyników za 1Q2013

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, w tym trwającą dłużej niż zwykle zimę, pierwszy kwartał roku 2013 uważam za udany dla Grupy Budimex. W kwartale tym Grupa osiągnęła zysk na poziomie operacyjnym wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w wysokości 43 mln zł w porównaniu do 37 mln zł uzyskanych w roku ubiegłym. Wypracowane zyski na kolejnych poziomach, to zysk brutto w wysokości 43 mln oraz zysk netto w wysokości 35 mln zł, w porównaniu do odpowiednio 48 mln zł zysku brutto i 37 mln zł zysku netto  analogicznego okresu 2012 roku.Wypracowana przez Grupę Budimex w pierwszym kwartale sprzedaż na poziomie 853 mln zł była natomiast niższa o 21% od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2012 roku. Główną tego przyczyną była dłuższa niż zazwyczaj zima skutkująca spadkiem sprzedaży segmentu budowlanego z 1 044 mln zł w pierwszym kwartale 2012 roku do 694 mln zł w pierwszym kwartale br. tj. o 34%.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Komentarz do wyników za 2012 rok

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2012

29 października 2012 Komentarz do wyników za 3.Q 2012
Komentarz do wyników za 3.Q 2012

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3. kwartał 2012

29 października 2012 Komentarz do umowy
Komentarz do umowy

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera do umowy na wsparcie udzielane Budimeksowi przez strategicznego inwestora

Komentarz Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 r.

W I półroczu br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 2.884 mln zł, tj. o 28% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.

Komentarz do sprawozdania finansowego za 1. kwartał 2012

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 1.083 mln zł, zatem o blisko 36% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Komentarz do wybranych danych finansowych za rok 2011

W roku 2011 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 5.516,7 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 25% w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2010.

Komentarz do wyników za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2011 roku

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 798 mln zł, zatem o 38,2% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - DSP 2010, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.

Wybrane dane finansowe za 2010 rok

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 2010 rok

 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu