Budimex.pl

Valné zhromaždenia Budimex S.A.

O nás

 

Budimex SA so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Obchodný register vedený Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII. Hospodársky oddiel Národného súdneho registra, číslo KRS 0000001764, DIČ: 526-10-03-187, IČO: 010732630, základné imanie vo výške 127 650 490 PLN, splatené v plnej výške.

 

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV MÉDIÍ NA VALNÝCH ZHROMAŽDENIACH BUDIMEXU SA

 

  • Zástupca médií (novinár) sa môže zúčastniť riadneho valného zhromaždenia (RVZ) Budimex SA po predchádzajúcom získaní akreditácie.
  • Za účelom získania akreditácie by mal novinár, ktorý sa chce zúčastniť RVZ, predložiť žiadosť o účasť na RVZ ako pozorovateľ na sekretariáte spoločnosti najmenej 2 hodiny pred začiatkom RVZ. Novinár, ktorý podáva vyššie uvedenú žiadosť, by mal mať platný novinársky preukaz spolu s dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
  • Novinári prítomní na RVZ sa zúčastňujú RVZ ako pozorovatelia, pričom nemajú povolenú aktívnu účasť na rokovaniach. V súlade s Obchodným zákonníkom právo na aktívnu účasť na RVZ majú akcionári spoločnosti, na ktorú sa valné zhromaždenie vzťahuje, a v obmedzenej miere bez hlasovacieho práva riadiacim orgánom spoločnosti a štatutárnym audítorom, pokiaľ sú tieto osoby taktiež akcionármi.

 

E -mailová adresa, ktorú je možné použiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku v súvislosti s riadnym valným zhromaždením - walnezgromadzenie@budimex.pl