Budimex.pl

Vzdelávacie a rekreačné centrum v meste Marki, na ulici Wspólna 40 – 42, vyhráva cenu „Stavebný projekt roka 2019" (ocenenie prvého stupňa)

Vzdelávacie a rekreačné centrum v meste Marki, na ulici Wspólna 40 – 42, vyhráva cenu „Stavebný projekt roka 2019" (ocenenie prvého stupňa)

Mareckie Centrum slúži zároveň ako vzdelávacie, športové, rekreačné a konferenčné zariadenie. Pozostáva z dvoch budov. V budove A je základná škola s knižnicou a jedálňou, a v budove B športovo-rekreačný bazén s oddeleným SPA a so športovou halou a divadelnou sálou.
Nachádzajú sa tu tiež dve vonkajšie ihriská pre ľahkú atletiku a cestné mestečko. Jedná sa o komplex s nulovou spotrebou energie, na ktorý sa vzťahuje certifikát BREEAM, čo znamená, že na úrovni projektu a vykonania bola investícia podrobená prísnemu hodnoteniu vplyvov na životné prostredie. MCE-R sa vyznačuje fotovoltaickými článkami 60 kW umiestnenými na streche športovej haly. Predstavujú doplnkový zdroj energie najmä v lete, keď sa zvyšuje spotreba na klimatizáciu budovy.
Medzi článkami bola urobená zelená rozchodníková strecha, ktorá zadržuje časť dažďovej vody a znižuje tak nepriaznivý vplyv tepelného ostrova. V budove školy sa používa vlastné riešenie vetrania jednotlivých školských tried. Každá trieda je vetraná nezávislou rekuperačnou jednotkou vybavenou filtrami a riadenou koncentráciou CO2. Vzduchotechnické jednotky sú umiestnené nad stropnými podhľadmi v komunikačných sekciách. Systém umožňuje získať požadovanú ventilačnú kapacitu pri minimálnej veľkosti a počtu vetracích potrubí.
Na streche školskej budovy vznikli močiarne strechy, ktoré spolu s retenčnou nádržou a jazierkom tvoria vyvážený systém hospodárenia daždivej vody z plochy tejto investície, ktorý umožňuje kompletné svojpomocné hospodárenie daždivej vody. Budova je vybavená systémom BMS, ktorý riadi činnosť väčšiny zariadení a spája systémy do jedného celku.

Stavebná plocha má 8322,79 m2, úžitková plocha 12 497,43 m2 a objem budov predstavuje 85 931,09 m3. Všetky práce boli vykonané v priebehu 8 mesiacov.