Budimex.pl

Administratívna budova .BIG v Krakove získava titul „Stavebný projekt roka 2019" (ocenenie prvého stupňa)

Administratívna budova .BIG v Krakove získava titul „Stavebný projekt roka 2019" (ocenenie prvého stupňa)

Kancelárska budova BIG je moderné a ekologické zariadenie, ktoré sa vyznačuje energetickou účinnosťou. Bol jej udelený certifikát BREEAM, čo znamená, že na úrovni projektu a vyhotovenia bola investícia prísne posúdená z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Budova okrem iného využíva snímače intenzity svetla, ktoré automaticky upravujú jeho výkon v závislosti od dennej doby a oblačnosti. V komunikačných priestoroch a hygienických miestnostiach sú namontované snímače pohybu, ktoré automaticky zapínajú osvetlenie.
Okná boli vybavené spínačmi, ktoré vypínajú klimatizáciu v zóne, kde bolo okno otvorené. V rámci inštalácie HVAC boli použité chladiče so systémom Free Cooling, ktoré umožnili obísť kompresorový cyklus za priaznivých poveternostných podmienok s cieľom znížiť dopyt po elektrickej energii. Štvorrúrový systém rozvodu tepla a chladu v kancelárskych častiach navyše umožňuje nezávislé riadenie vykurovania a chladenia každej jednotky s cieľom minimalizovať prevádzkové náklady. Vykurovacie a chladiace inštalácie boli realizované s veľkým dôrazom na kvalitu tepelnej izolácie a všetky vzduchotechnické jednotky boli vybavené vysoko účinným systémom rekuperácie tepla (boli použité rotačné výmenníky).
Pre banku, ktorá je nájomcom budovy, boli usporiadané a prispôsobené štyri poschodia. Bolo tu tiež použitých mnoho individuálnych riešení, napr.: objekt bol vybavený protiteroristickým zabezpečením a systémom mobilných protivodných hrádzí. V garáži so 125 parkovacími miestami sú bezpečnostné zámky a na prízemí – komplex sociálnych zariadení a šatní pre cyklistov. Každé poschodie má samostatnú serverovňu a kuchyňu a najvyššie poschodie je navyše vybavené jedálňou, konferenčnými miestnosťami a izbami na odpočinok.

Stavebná plocha je 2511,70 m2, úžitková plocha je 15 461,66 m2 a objem budovy je 73 392,92 m3. Všetky práce boli vykonané v priebehu 21 mesiacov.