Budimex.pl

Budimex je medzi najlepšie hodnotenými subdodávateľmi v oblasti stavebníctva

Budimex je medzi najlepšie hodnotenými subdodávateľmi v oblasti stavebníctva

Budimex je jednou z dvoch najlepšie hodnotených stavebných spoločností v krajine podľa subdodávateľov. Potvrdzuje to aj najnovší prieskum, ktorý medzi viac ako 300 spoločnosťami vykonalo ASM Centrum pre analýzy a prieskum trhu.

 

Budimex bol označený za najlepšieho generálneho dodávateľa, ktorý ponúka najlepšie finančné podmienky a včasné platby. Odporúča sa tiež ako najlepší partner pre realizáciu spoločných projektov. S prihliadnutím na všetky kritériá spolupráce, ako je bezpečnosť alebo odporúčania pre ostatných partnerov, patrí Budimex medzi dve najlepšie hodnotené stavebné spoločnosti.

 

- Skúsenosti Budimexu opäť ocenili profesionáli zo stavebného priemyslu. Pri realizácii investícií spolupracujeme s mnohými spoločnosťami a už roky sa snažíme, aby spolupráca so subdodávateľmi bola čo najlepšia. Sme radi, že si to trh všimol a uznal nás za spoľahlivého partnera - hovorí Dariusz Blocher, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti Budimex.

 

V záujme zabezpečenia záujmov subdodávateľov a kontinuity stavebných prác ponúka Budimex možnosť rozloženia platieb na menšie sumy, ktoré sú realizované načas. Generálny dodávateľ má tiež transparentnú finančnú politiku.

 

- Spolupráca s generálnymi dodávateľmi je obzvlášť dôležitá nielen z pohľadu investora, ale aj z pohľadu subdodávateľa. Osvedčený generálny dodávateľ môže zabezpečiť najvyšší štandard spolupráce. Hovoríme tu o problémoch, ktoré sú pre každú spoločnosť také dôležité, ako je finančné zabezpečenie, nízke riziko platobnej neschopnosti, stabilita a vyhliadky na rozvoj dlhodobej spolupráce alebo predvídateľnosť podnikateľského správania. Osobitný význam by sa nepochybne mal klásť aj na požiadavky bezpečnosti práce. Generálni dodávatelia, spoliehajúc sa na priemyselné štandardy, očakávajú a zaisťujú najvyššiu úroveň bezpečnosti pre všetkých zamestnancov, vrátane zamestnancov subdodávateľov - vysvetľuje Jan Styliński, prezident Poľského združenia stavebných zamestnávateľov.

 

Generálni dodávatelia, ktorí riadia rozsiahle projekty, sa často stretávajú s nízkou maržou. Čím väčší je rozsah zmluvy, tým sú väčšie problémy so ziskovosťou dodávateľov, a teda aj väčšia možnosť potenciálnych strát. Je pravda, že situácia gigantov na trhu sa v poslednom čase zlepšila. Podľa údajov Ústredného štatistického úradu sa ich pomer ziskovosti zvýšil z 1,2 % v roku 2018 na 2,4 % zo začiatku roka 2020. V prípade sektora MSP (Malé a stredné podniky) sú tieto ukazovatele oveľa priaznivejšie. Ziskovosť stredných podnikov sa zvýšila z 5,1 % na 7,3 % a malých podnikov z 8,8 % na 10,6 %.

 

Príkladom veľkej firmy, ktorá na začiatku roka 2020 zaznamenala vyššie hrubé ziskové rozpätie v stavebnej časti (v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019), bol Budimex SA s výsledkom 2,2 % na konci prvého polroka. Spoločnosť realizuje stavebné zmluvy za pomoci mnohých subdodávateľov a dodávateľov a kvalitu tejto spolupráce potvrdzuje najnovšia správa, ktorú vypracovalo ASM Centrum pre analýzy a prieskum trhu.

 

Budimex je jednou z najväčších poľských stavebných spoločností. Vykonáva práce na viac ako 200 zákazkách a spolupracuje s približne 15 000 subdodávateľmi a dodávateľmi. Spoločnosť väčšinou spolupracuje s miestnymi podnikmi v oblastiach, kde realizuje stavebné projekty. Je to prospešné nielen pre priebeh investície, ale aj pre miestny rozvoj.