Budimex.pl

Spoločnosť Budimex získava uznanie v súťaži „Najlepší ročný výkaz roka 2019"!

Spoločnosť Budimex získava uznanie v súťaži „Najlepší ročný výkaz roka 2019"!

Budimex was awarded a distinction in the prestigious “The Best Annual Report 2019” competition for the best corporate governance statement. The competition is organised for listed companies by the Institute of Accounting and Taxes (IRiP).


 
Rozumiem

Tento servis používa súbory cookies, vďaka ktorým funguje lepšie. Prečítajte si o cookies viac. Politika ochrany osobných údajov a súkromia Servisu