Budimex.pl

Budimex získava ocenenie „Zlatý list CSR" od týždenníka Polityka.

Budimex získava ocenenie „Zlatý list CSR" od týždenníka Polityka.

Budimex získal Zlatý lístok CSR politiky, čo je najvyššie možné ocenenie v tomto rebríčku. Ide o najprestížnejšie a najhodnotnejšie ocenenie v oblasti CSR (spoločensky zodpovedné podnikanie) na trhu, ktoré tento rok získalo len štrnásť firiem, medzi ktorými sú: PKN Orlen, Santander, Millenium, Polpharma, Tauron Polska alebo Energia SA.


- Zodpovednosť a angažovanosť sú prirodzenou súčasťou filozofie nášho pôsobenia na trhu. Ako generálny dodávateľ dodržujeme termíny a povinnosti voči našim investorom. Prevádzkujeme rozsiahle a dlhodobé sociálne programy: Strefa Rodzica a Hello ICE, ktoré už využilo viac ako 0,5 milióna detí – hovorí Cezary Mączka – člen predstavenstva Budimex SA, ktorý je zodpovedný za aktivity CSR v spoločnosti.

 

Týždenník POLITYKA v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte a Fórom zodpovedného podnikania pripravuje každoročne zoznam zlatých, strieborných a bielych lístkov CSR POLITIKY.

 

Zlatý lístok POLITIKY CSR sa udeľuje spoločnostiam, pre ktoré je realizácia pokynov obsiahnutých v norme ISO 26000 kľúčovým prvkom strategických činností v podnikaní a vo vzťahoch so zainteresovanými stranami, vrátane zamestnancov. Firmy zakladajú svoje aktivity na najlepších lokálnych a globálnych manažérskych postupoch a uplatňujú medzinárodné štandardy. Okrem toho je dôležitým prvkom ich riadenia faktorov ESG komplexný systém riadenia etiky a písomný a verejný dokument, ktorý definuje pravidlá správania sa v podnikateľských aktivitách a najvyššie štandardy personálneho manažmentu. - O efektoch našich aktivít pravidelne informujeme v nefinančných alebo integrovaných správach vypracovaných na základe medzinárodných štandardov, ktoré podliehajú externému nezávislému overeniu – dodáva Cezary Mączka.

 

Budimex pokročil aj v ďalšom rebríčku z oblasti CSR. V zozname zodpovedných spoločností (Denník Gazeta Prawna) sa umiestnil na 6. mieste, čím sa posunul o 12 miest vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bol na 18. mieste.