Budimex.pl

Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície metropolitného obchvatu Trojmesta

Posledná aktualizácia: 4. októbra 2022
Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície metropolitného obchvatu Trojmesta

3. októbra 2022 Dariusz Drelich – pomoranský vojvoda, investorovi – Generálnemu riaditeľovi štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočke Gdańsk, odovzdal ZRiD (Povolenie na realizáciu cestnej investície), čo umožňuje začať výstavbu metropolitného obchvatu Trojmesta (OTM) vo forme „naprojektuj a postav”. Rozhodnutie prijala Kinga Gierlach – riaditeľka Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočky Gdańsk, v prítomnosti Marcina Horała – štátneho tajomníka ministerstva regionálnych fondov a rozvoja

 

„Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície je po skončení projektových prác vždy míľový krok. Právoplatné ZRID nám umožňuje začať práce v plnom rozsahu. V októbri sa začnú prípravné práce v oblasti demolácií budov, výrub stromov a prvé zemné práce. – hovorí Przemysław Czaja – riaditeľ kontraktu spoločnosti Budimex SA.  „V tejto chvíli prebiehajú archeologické práce, pyrotechnický prieskum a zabezpečenie životného prostredia. V novembri začneme prvé geotechnické práce súvisiace s osadením inžinierskych objektov. Chceme zrealizovať čo najväčších rozsah prác ešte pred príchodom zimy.“ – dodáva Przemysław Czaja.

 

Výstavba OMT je rozdelená na dve časti. Prvá úloha, ktorú realizuje spoločnosť Budimex, je úsek od Chwaszczyno (bez uzla) po uzol Żukowo (bez uzla) v dĺžke 16,3 km.

 

Do roku 2025 bude vybudovaná dvojpruhová rýchlostná cesta s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere a s rezervou pre tretí jazdný pruh, križovatky „Miszewo“ a „Chwaszczyno“, cestný okruh Miszewo a okrem iného aj tzv. 25 inžinierskych zariadení. Spoločnosť Budimex realizuje tento kontrakt formou „naprojektuj a postav“.

 

Spoločnosť Budimex podpísala s Generálnym riaditeľstvom štátnych ciest a diaľnic, pobočkou Gdańsk, dohodu o výstavbe ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S6, v rámci projektu s názvom „Výstavba metropolitného obchvatu Trojmesta“ v apríli 2021. Generálny zhotoviteľ zrealizuje kontrakt v hodnote viac než 581 mil. PLN bez DPH v priebehu 38 mesiacov od podpísania dohody, nezohľadňujúc zimné obdobia, čiže do marca 2025.

 

Dohoda bola podpísaná na úseku S6 Luzino – Szemud, ktorý realizuje Budimex, a ktorý je pokračovaním plánovaného Metropolitného obchvatu Trojmesta.  Spoločnosť Budimex v rámci investície bude zodpovedať za realizáciu cca 16,3 km úseku Metropolitného obchvatu Trojmesta, ktorý je časťou rýchlostnej cesty S6.

 

OMT bude mať finálne dĺžku 39 km a umožní plynulý prejazd z diaľnice A1 a rýchlostnej cesty S7 na západ a sever Pomoranského vojvodstva, a presunie tranzitnú dopravu na ďalšie úseky rýchlostnej cesty S6 smerom na Lębork, Słupsk a Koszalin. Rozostavaný obchvat bude mať strategický význam aj pre dopravu v rámci Żukowa a Chwaszczyna a odľahčí dopravu na existujúcej rýchlostnej ceste S6 Obchvatu Trojmesta.

 

OMT je ďalšia infraštruktúrna investícia v portfóliu spoločnosti Budimex. Spoločnosť aktuálne okrem iného realizuje výstavbu viacerých rýchlostných ciest: S61 (ide o úseky: Suwałki – Budzisko s obchvatom dediny Szypliszki, Stawiski – Szczuczyn, Wysokie – Raczki), S19 (úsek od uzla Białystok západ (bez uzla) po uzol Białystok Księżyno), S11 (úsek Koszalin – Zegrze Pomorskie), S5 (úsek Ornowo – Wirwajdy) vo Varmsko-mazurskom vojvodstve, či S1 v Malopoľskom vojvodstve.