Budimex.pl

Výstavba S5 na úseku Ornowo – Wirwajdy je už spolovice hotová

Posledná aktualizácia: 16. septembra 2021
Výstavba S5 na úseku  Ornowo – Wirwajdy je už spolovice hotová

Výstavba rýchlostnej cesty S5 Ornowo–Wirwajdy je už spolovice hotová. Práce, ktoré spoločnosť Budimex realizuje na úseku rýchlostnej cesty S5 medzi mestami Ostróda a Iława, sú v predstihu.

 

Úsek zákazky realizovaný v dĺžke 5,3 km je pokračovaním obchvatu mesta Ostróda a je súčasťou rýchlostnej cesty S5 smerom na mesto Grudziądz a napokon na Bydgoszcz, Poznaň a Wrocław.

 

„Investícia sa realizuje spôsobom „Naprojektuj a postav“. Aktuálne, po 16 mesiacoch stavebných prác, je úsek rýchlostnej cesty Ornowo  – Wirwajdy v štádiu priebežného dokončenia nad 50 %. Vzhľadom na to, že zákazka má byť dokončená v máji 2023, ide o veľmi dobrý postup stavebných prác“, uviedol Cezary Łysenko – riaditeľ výstavby infraštruktúry v spoločnosti Budimex

 

„Práce sa vykonávajú na mnohých miestach súčasne. Vykonáva sa výstavba násypov, mostných objektov a konštrukčných vrstiev vozovky. Prvé úseky bitúmenových základov sú už položené. Na stavbe pracuje v priemere 170 robotníkov a 98 jednotiek ťažkej techniky. Bola už zrealizovaná a dokončená prekládka elektrických, teletechnických, vodovodných a kanalizačných sietí. V súčasnosti sa buduje kanalizačný systém dažďovej vody, telekomunikačný kanál, ako aj osadenie retenčných nádrží a realizujú sa práce na koryte potoka Morlińska Struga“, uviedol Cezary Łysenko.

 

Výstavba S5 na úseku Ornowo – Wirwajdy je ďalšou cestnou investíciou spoločnosti Budimex v tejto časti Poľska. Generálny dodávateľ už predtým dokončil obchvat Olsztyna a obchvat Ostródy, podúseky A a B, teda takmer 20-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S7 (9,7 km) a o niečo kratšiu štátnu cestu DK16 (9 km).

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/kolejne-bezpieczne-przejscie-dla-pieszych-od-firmy-budimex.html