Budimex.pl

Vymenovanie nových členov predstavenstva v spoločnosti Mostostal Kraków S.A.

Posledná aktualizácia: 24. januára 2022
Vymenovanie nových členov predstavenstva v spoločnosti Mostostal Kraków S.A.

V súvislosti so stratégiou rozvoja spoločnosti na najbližšie roky, plánovaným rozšírením činnosti firmy a zmenami v organizačnej štruktúre vymenovali predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Mostostal Kraków troch nových členov predstavenstva: Kacper Jaskot, Paweł Śmigla a Tomasz Guzik. Predstavenstvo spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Budimex doteraz zastupoval predseda predstavenstva – Jacek Lech (CEO) a člen predstavenstva – Jakub Tomaszewski (CFO). Zmena vstúpila do platnosti dňa 20. januára 2022.

 

Kacper Jaskot je absolventom Technickej univerzity v Krakove v odbore Pozemné staviteľstvo. Absolvoval prestížne medzinárodné rozvojové programy Global Management Program (ESADE Business School). S Mostostal Kraków je spojený od roku 2006, kde začal pracovať na pozícii stavebný inžinier. Jeho kariéra v skupine Budimex ukazuje, že Kacper prešiel celou cestou vývoja, a postupne bol povýšený na stavbyvedúceho, riaditeľa zmluvného tímu a od roku 2018 na riaditeľa divízie implementácie. Ako člen predstavenstva bude naďalej riadiť divíziu implementácie v rozsahu dodávky a montáže oceľových konštrukcií, ako aj oblasť produkcie závodu na výrobu oceľových konštrukcií.

 

Paweł Śmigla vyštudoval právo na Fakulte práva a správy Jagelovskej univerzity. Svoju kariéru v skupine Budimex začal v roku 2010 ako právny poradca a následne sa stal vedúcim právnej kancelárie v Mostostal Kraków. Od roku 2018 je ako riaditeľ obchodnej divízie zodpovedný za obchodnú, oceňovaciu a projektovo-technickú oblasť. Od roku 2019 je prokuristom spoločnosti. Ako člen predstavenstva bude naďalej zodpovedný za obchodnú divíziu, ktorej súčasťou je aj právne oddelenie.

 

Tomasz Guzik je absolventom Technickej univerzity v Krakove, Fakulty pozemného staviteľstva, odbor Stavebníctvo. V skupine Budimex pracuje od novembra 2004. Svoju kariéru začal v Budimex Dromex ako asistent stavbyvedúceho a neskôr pokračoval ako stavebný inžinier a vedúci prevádzky. Necelý rok pracoval pre Ferrovial Agroman S.A. ako manažér výroby. V rokoch 2008 – 2020 získal skúsenosti v Budimexe na pozíciách: Špecialista na oceňovanie, zástupca manažéra zmlúv a následne manažér zmlúv. Od januára 2021 je riaditeľom zmluvného tímu v Mostostal Kraków. Ako člen predstavenstva bude zodpovedný za divíziu priemyselných realizácií.

 

Rozhodnutie o rozšírení predstavenstva je prirodzeným pokračovaním plánovaného zvýšenia trhového podielu spoločnosti Mostostal Kraków a strategického smerovania rozvoja. Poslaním spoločnosti je podporovať klientov v náročných stavebných investíciách poskytovaním riešení na mieru. Stratégia na roky 2022 – 2024 súvisí s aktuálnou činnosťou a tiež predpokladá diverzifikáciu podnikania. Spoločnosť plánuje rozšíriť rozsah pôsobenia na domácom aj zahraničnom trhu a zároveň zvýšiť výrobný potenciál. Pre súčasné portfólio služieb, ako sú stavebné a montážne práce, prefabrikácia a dodávka oceľových konštrukcií pre najdôležitejšie odvetvia priemyselného, energetického, cementársko-vápenného, hutníckeho, chemického, mostového a plynárenského stavebníctva, plánuje rozšírenie služieb pre priemyselných zákazníkov, ako aj zapojenie do procesov energetickej transformácie.