Budimex.pl

Technické zázemie pre Malopoľskú železničnú spoločnosť uvedené do prevádzky

Posledná aktualizácia: 23. januára 2023
Technické zázemie pre Malopoľskú železničnú spoločnosť uvedené do prevádzky

V januári sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Technického a prevádzkového strediska v Krakove, ktoré realizovalo konzorcium spoločností Budimex (líder konzorcia) a KZN Rail v rámci investície s názvom „Naprojektovanie a výstavba technického zázemia pre obsluhu železničného tábora na stanici Kraków Towarowy“ pre Malopoľskú železničnú spoločnosť.

 

Základnou funkciou Technického a prevádzkového strediska je zabezpečiť medzivlakové odstavné koľaje pre koľajové vozidlá Spoločnosti, ako aj ich údržbu a prevádzku.

 

Vďaka činnosti tohto strediska bude možné včas a plánovane vykonávať údržbárske, servisné a opravárenské činnosti a odovzdávať koľajové vozidlá na ďalšie využitie za účelom plnenia prevzatých prevádzkových úloh pre vlastnú potrebu Spoločnosti, bez potreby presunu do vzdialených stredísk. „Finálne bude možné tiež poskytovať služby v rámci Objektu servisnej infraštruktúry (OIU) aj iným železničným dopravcom v oblasti technickej údržby koľajových vozidiel a ďalších služieb“ – hovorí Jakub Nagraba, riaditeľ divízie všeobecných stavieb spoločnosti Budimex SA.

 

Investícia bola realizovaná formou „naprojektuj a postav“ v konzorciu so spoločnosťou „KZN Rail sp. z o.o.“ Podiel spoločnosti Budimex SA v konzorciu predstavoval 57 %. Hodnota celého kontraktu je 79 338 000 PLN.

Na základe kontraktu sa realizovalo:

  • príprava stavebného a realizačného projektu spolu so získaním správnych rozhodnutí;
  • výstavba objektu technického a montážneho zázemia: opravárenská hala so sociálnou a kancelárskou časťou, dielenská a skladová časť, umyváreň vlakov a technická časť s inštaláciami a vybavením;
  • vybudovanie nového systému odstavných a manévrovacích koľají spolu s trakčnou sieťou a systémom riadenia železničnej dopravy (SRK);
  • realizácia pozemkových úprav a vonkajšej infraštruktúry vrátane: výstavby protipožiarnej nádrže, retenčnej nádrže, realizácia elektrických prípojok a trafostaníc, výstavba vnútorných komunikácií a parkovísk a pod.;
  • komplexné dodanie a montáž vybavenia objektu, čo zahŕňa: výstavbu celovlakovej portálovej umyvárne s uzavretým systémom cirkulácie vody, výstavbu systému odstraňovania splaškov z vagónov, dodávku a montáž zariadení, najmä: podúrovňový sústruh, podúrovňový servisný systém, laserový systém merania kolies, zdviháky koľajových vozidiel, systém merania zaťaženia kolies, pieskovacia stanica, odmrazovacia stanica, stanica na opravu pantografov, dodávka obojživelného vozidla na ťahanie vlakov typu Lokotraktor.

 

Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov železničného stavebníctva v Poľsku. Spoločnosť v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného stavbu novej železničnej stanice Varšava západ, ktorá je jednou z najväčších investícií poľskej železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.” Generálny zhotoviteľ zodpovedá aj za výstavbu železničnej stanice Port Gdynia, stanice Ełk a stanice Czechowice-Dziedzice. Spoločnosť Budimex v posledných dvoch rokov dokončila tiež modernizácie železničných tratí Varšava – Lublin, úsek E59 Rokietnica – Wronki a úsek železničnej trate E30 Trzebinia – Krzeszowice.