Budimex.pl

Súťaž Budimex Startup Challenge – Zelená edícia

Posledná aktualizácia: 18. novembra 2021
Súťaž Budimex Startup Challenge – Zelená edícia

Budimex od roku 2020 implementuje stratégiu ESG:  E – Životné prostredie (Environmental), S – Sociálna zodpovednosť (Social Responsibility), G – Podnikové riadenie (Corporate Governance). Realizáciou svojich investícií dennodenne bojuje za zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a klímu. Zamestnanci spoločnosti Budimex vytvorili už 200 nápadov, ako modernizovať stavebníctvo v Poľsku.

„Sky is the limit“. Preto Budimex začal s náborom podnikateľov do súťaže Budimex Startup Challenge. V súlade s politikou Zelenej dohody sa prvá edícia programu zameriava na sektor zelenej energie.

 

Budimex Startup Challenge pozýva k spolupráci inovatívnych podnikateľov a mladé technologické spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty, služby a riešenia v oblasti:

 

  • energetiky,
  • znižovania uhlíkovej stopy,
  • efektívneho nakladania s odpadom,
  • technológie obehového hospodárstva v uzavretom okruhu, krátkodobého a dlhodobého skladovanie energie,
  • výroby elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov energie,
  • ako aj v oblasti akýchkoľvek iných ekologických riešení, ktoré môžu stavebnému priemyslu priniesť výhody.
     

Startup projekty zapojené do súťaže budú mať možnosť otestovať svoje inovatívne riešenia v praxi a uskutočniť výskum v profesionálnom obchodnom, výrobnom alebo servisnom prostredí.

 

Spomedzi prihlásených projektov porota vyberie 10 subjektov, ktoré vyzve k účasti a prezentácii svojich riešení počas záverečného galavečera súťaže.

 

Spoločnosť Budimex S.A. srdečne pozýva inovátorov na účasť v súťaži  – www.budimexstartupchallenge.pl.

 

V súťaži nejde len o peňažnú výhru, ale aj o príležitosť na kapitálovú investíciu!

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/budimex-zakonczyl-rozbudowe-zelaznego-mostu.html