Budimex.pl

Zhrnutie tohtoročného programu študentských stáží v Akadémii Budimex

Posledná aktualizácia: 4. októbra 2021
Zhrnutie tohtoročného programu študentských stáží v Akadémii Budimex

Spoločnosť Budimex už viac ako 12 rokov podporuje študentov, ktorí chcú začať kariéru v stavebnom priemysle, okrem iného prostredníctvom platenej praxe v rámci programu Akademia Budimex. V júni tohto roku sa ukončil jej ďalší ročník. Čo poľský líder na stavebnom trhu svojim praktikantom pripravil tentokrát?                                 

 

Okrem možnosti získať cenné skúsenosti v stavebníctve ponúka spoločnosť Budimex študentom aj odmenu za praxovanie. Všetci praktikanti tiež získajú súkromný lekársky balík, podporu tútora, možnosť stretnúť sa s vedením, školenie v oblasti Personal branding a školenie ako pracovať s Excelom a množstvo súťaží.

 

Okrem toho sa tento rok v rámci programu Akademia Budimex uskutočnila pútavá, onboardingová akcia s názvom „Hrám, odporúčam“. Počas troch týždňov dostávali praktikanti úlohy na špeciálnej platforme, ako napríklad urobenie fotografie na danú tému alebo odpovedanie na otázku týkajúcu sa stavebníctva. Okrem toho mohli na uvedené pozície odporučiť svojich priateľov. Za splnené úlohy im boli udeľované body – praktikanti, ktorí ich nazbierali najväčší počet, dostali peňažné odmeny a rôzne vecné ceny.

 

Počas trvania celého projektu bolo do spoločnosti Budimex zaslaných viac ako 30 životopisov. Každý rok sa vo firme vystrieda viac ako 250 praktikantov, z ktorých cca 30 % sa tu neskôr aj zamestná.

 

„V stavebníctve hrá okrem teoretických vedomostí obrovskú úlohu aj prax. Naším cieľom je preto umožniť mladým ľuďom ešte počas štúdia spoznať špecifiká práce v danom odbore. Vďaka získaným skúsenostiam a praktickým vedomostiam môžu mladí ľudia vstúpiť na trh práce lepšie pripravení. Prax v spoločnosti Budimex trvá mesiac až pol roka a počas tohto obdobia je pre nás najdôležitejší rozvoj študenta“, uviedol Cezary Mączka – člen predstavenstva – Riaditeľ riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Budimex SA.

 

Spoločnosť Budimex už niekoľko rokov podporuje nábor praktikantov prostredníctvom online hry „Budimex CUP“. Môžu sa v nej zhostiť úlohy praktikanta a vykonávať rôzne úlohy. Praktikanti v spoločnosti Budimex vykonávajú skutočné povinnosti. Hra preveruje mäkké zručnosti a povedomie o bezpečnosti pri práci (BOZP). V druhej etape si môžu otestovať aj svoje technické znalosti týkajúce sa stavby budov, ciest a železníc. Hra bola vytvorená nielen pre inžinierov, ale aj študentov financií a ekonómie. Inžinierom umožňuje overiť si svoje znalosti pred nastúpením do práce a ostatným umožňuje spoznať stavebný priemysel a jeho špecifiká. V študentskej komunite bola hra prijatá pozitívne. Používatelia zdôrazňujú, že ide o zaujímavý zážitok a umožňuje vám precítiť atmosféru firmy.

 

Viac informácií na tému praxe a o hre Budimex CUP nájdete na webovej stránke www.akademiabudimex.pl.

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/piec-nagrod-dla-budimeksu-na-gali-budowa-roku-2020.html