Budimex.pl

Spoločnosť Budimex podpísala kontrakt na výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2022
Spoločnosť Budimex podpísala kontrakt na výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne

Spoločnosť Budimex a Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic, pobočka Lublin, podpísali kontrakt na naprojektovanie a postavenie úseku Tomaszów Lubelski – Hrebenne na rýchlostnej ceste S17.

 

Predmetom objednávky je naprojektovanie a postavenie úseku rýchlostnej cesty S17 v Lubelskom vojvodstve, ktorý prechádza cez okres Tomaszów Lubelski, územie obcí Tomaszów Lubelski, Bełżec a Lubycza Królewska.

 

Práce sa začnú za uzlom Tomaszów Lubelski Juh, kde trasa prekríži aktuálnu štátnu cestu a ďalej bude pokračovať na jej západnej strane. Cesta bude obchádzať mesto Lubycza Królewska a ďalej pokračovať po trase dnešnej štátnej cesty DK17. Koniec tohto úseku je naplánovaný na mieste prepojenia s už existujúcim obchvatom dediny Hrebenne.

 

V rámci projektu vykonáme:

 • výstavbu úseku rýchlostnej cesty s dĺžkou cca 17,3 km,
 • cestný uzol – „Bełżec“, ktorý umožní prepojenie so štátnou cestou 17,
 • výstavbu dodatočných pruhov, ktoré sa nachádzajú na trase rýchlostnej cesty,
 • výstavbu a prestavbu infraštruktúry pre chodcov a cyklistov,
 • spevnenie terénu na potreby údržby,
 • inžinierske objekty na trase rýchlostnej cesty a ciest, ktoré križujú rýchlostnú cestu,
 • systém odvodnenia terénu,
 • environmentálne zariadenia, okrem iného: protihlukové bariéry, biokoridory, biopriepusty, zeleň, oplotenie rýchlostnej cesty, clony proti oslneniu,
 • infraštruktúru na potreby objektov pri rýchlostnej ceste, ktoré sa nachádzajú na trase rýchlostnej cesty vrátane: energetických sietí na napájanie a osvetlenie, vodovodných sietí, kanalizačných sietí a zariadení, dažďovej kanalizácie spolu so separátormi a iných objektov,
 • prestavbu kolidujúcich zariadení a sietí existujúcej podzemnej a nadzemnej infraštruktúry,
 • zbúranie budov a stavebných objektov, demoláciu prvkov ciest, priepustov a iných,
 • teletechnickú sieť,
 • cestné osvetlenie,
 • organizáciu dopravy,
 • systémy riadenia dopravy,
 • prekládky alebo prestavby korýt riek a tokov.

 

Inžinierske objekty:

 • Viadukty na trase rýchlostnej cesty – 7 objektov
 • Cestné viadukty nad rýchlostnou cestou – 2 objekty
 • Biokoridory – pre veľké zvieratá zhora – 3 objekty
 • Biokoridory – pre stredné zvieratá – 2 objekty

 

Hodnota investície: 598 268 790 PLN s DPH (486 397 390 PLN bez DPH)

Trvanie realizácie: 36 mesiacov nezapočítavajúc zimné obdobie do obdobia vykonávania prác

Termín začatia prác: od dňa podpísania kontraktu

Termín ukončenia: júl 2026.