Budimex.pl

Rozhovory s ukrajinskými firmami a štátnymi orgánmi o spolupráci

Posledná aktualizácia: 10. októbra 2022
Rozhovory s ukrajinskými firmami a štátnymi orgánmi o spolupráci

5. októbra 2022 sa uskutočnila hospodárska konferencia venovaná hospodárskej spolupráci medzi Poľskou republikou a Ukrajinskou republikou v kontexte obnovy Ukrajiny po skončení vojny s Ruskou federáciou. Konferencia mala názov Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together. Na rozhovoroch sa zúčastnilo približne 500 partnerov.

 

Spoločnosť Budimex sa aktívne zúčastňovala nielen na stretnutiach so štátnou správou a samosprávou Ukrajiny, ale tiež v debate: „Mesto a región: obnova a rozvoj”. Artur Popko – prezident Budimex SA – počas debaty zdôrazňoval, že je potrebné stanoviť nevyhnutné podmienky angažovania firiem v procese obnovy infraštruktúry na Ukrajine. „Poľský a zahraničný kapitál bude môcť pomôcť Ukrajine v širšom rozsahu, ak bude na tomto trhu garantovaná transparentnosť celého procesu obstarávania a zásady právneho štátu. Ak chceme tieto možnosti preveriť, môžeme ako poľské firmy začať s projekčnými prácami pre vybrané investície. Bude to lacný test možnosti ďalšej angažovanosti na Ukrajine. – hovoril počas panela Artur Popko.  Spoločnosť Budimex bola jednou z troch stavebných firiem, ktoré ukrajinská strana prizvala k rozhovorom.

 

Zástupcovia ukrajinskej administratívy prezentovali možnosti, ktoré sa poskytujú zahraničným stavebným spoločnostiam, ako sú: pozemky na výstavbu bytových domov a starostlivosť miestnej správy. Poukazovali tiež na to, že aj ukrajinské firmy sa musia podieľať na obnove krajiny.

 

Priame materiálne straty spôsobené vojnou, najmä v podobe poškodenej infraštruktúry, odhadla Kyjevská ekonomická škola v septembri na takmer 115 miliárd USD. Okrem toho sú tu aj nepriame straty v podobe straty ekonomického potenciálu. Odhaduje sa, že Ukrajina doteraz stratila najmenej 5 miliónov pracovných miest a jej výrobná kapacita sa znížila o 30 – 45%.  Ekonomika Ukrajiny sa bez zahraničnej pomoci nevráti na cestu trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. Aby sa tomu zabránilo, západné krajiny budú musieť investovať 300 – 500 miliárd USD do obnovy Ukrajiny. Ukrajina najväčšie straty utrpela v oblasti infraštruktúry. Straty sa odhadujú na 35 miliárd USD, čo predstavuje približne 20% všetkých materiálnych strát v tejto krajine.

 

Predstavitelia ukrajinskej administratívy zdôraznili, že Budimex je známa firma na Dnepri a poďakovali všetkým zamestnancom Budimexu za pomoc v prvých mesiacoch vojny.  Podľa správy PEKAO SA „Výzvy súvisiace s povojnovou rekonštrukciou ukrajinského hospodárstva“ Poľsko, Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo podporili Ukrajinu najväčšími čiastkami a materiálmi v pomere k ich vlastnému hrubému domácemu produktu (HDP) . V správe sa odhaduje, že celkové prínosy pre poľskú ekonomiku zo zapojenia sa na Ukrajine môžu predstavovať približne 4% poľského HDP a budú rozložené najmenej na nasledujúcich 10 rokov.