Budimex.pl

Rodičovská zóna vo Vojvodskej detskej nemocnici v Bydgoszczy je už otvorená!

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2022
Rodičovská zóna vo Vojvodskej detskej nemocnici v Bydgoszczy je už otvorená!

V rámci programu „Rodičovská zóna. Budimex deťom“ vznikol ďalší priestor pre najmladších pacientov. Vo Vojvodskej detskej nemocnici Józefa Brudzińského v Bydgoszczy bolo zrekonštruované detské ihrisko, ktoré spríjemní čas malým pacientom, kým sa ich zdravotný stav nezlepší a urýchli proces ich rekonvalescencie.

 

„Rodičovská zóna. Budimex deťom“ je celonárodný sociálny program, ktorého iniciátorom a finančným podporovateľom je firma Budimex SA. V rámci akcie sú na detských oddeleniach poľských nemocníc vytvárané priestory pre deti a ich rodičov, vďaka ktorým môžu objavovať svet prostredníctvom hry a spoločne tráviť čas so svojimi najbližšími. Vďaka takým miestam ako je Rodičovská zóna môžu malí pacienti aspoň na krátku chvíľu zabudnúť na chorobu a zaujímavým spôsobom tráviť čas. Program podporuje aj rodičov, ktorí sprevádzajú svoje ratolesti v ťažkých časoch.

 

Otvorenie 41. Rodičovskej zóny v Bydgoszczy sa uskutočnilo 23. novembra tohto roku. Detské ihrisko vo Vojvodskej detskej nemocnici Józefa Brudzińského v Bydgoszczy nadobudlo moderný vzhľad vhodný pre deti! Hračky, ktoré tam boli predtým, boli odstránené a obnovené. Taktiež boli namontované aj dodatočné atrakcie. Nový liaty povrch bol vyrobený vďaka riaditeľovi Severnej pobočky 1. okresu spoločnosti Budimex - Radosławovi Šlesarovi, ktorý získal podporu Tamex Objects Sportowe S.A. Táto firma urobila povrch pro bono. Okrem toho sa zlepšila estetika cestičiek okolo ihriska a taktiež boli sanitárne orezané stromy v parku. Na realizácii týchto úloh sa zúčastnili aj dobrovoľníci spoločnosti Budimex SA.

 

Myšlienkou a hlavným cieľom programu „Rodičovská zóna. Budimex deťom“ je vytvoriť pre choré deti a ich rodičov oveľa pohodlnejšie podmienky na trávenie času so svojimi ratolesťami v nemocnici, vďaka čomu sa zlepší nálada detí a ich zdravotný stav sa bude rýchlejšie zlepšovať. Projekt má široký edukačný rozmer – propaguje emocionálne výhody a podporu procesu liečenia vyplývajúceho z účasti rodičov pri starostlivosti o choré dieťa. To je už 41. Rodičovská zóna, program trvá nepretržite posledných 10 rokov. Rodičovskú zónu v celom Poľsku využilo už viac ako 1 milión detí a rodičov. V závislosti od potrieb a podmienok nemocnice sú opravované a aranžované rôzne priestory - v prípade Bydgoszcze je to detské ihrisko. Rodičovská zóna – je obrovské zapojenie dobrovoľníkov, zamestnancov spoločnosti Budimex, ktorí sa aktívne podieľajú na oprave priestorov. „Chcela by som poďakovať našim inžinierom a majstrom v Bydgoszczi za všetko úsilie“, hovorí Martyna Wróbel, riaditeľka komunikačného oddelenia spoločnosti Budimex SA.

 

V mene nemocnice sa na podujatí zúčastnili: Danuta Kurylak - Zástupkyňa riaditeľa pre zdravotnícke záležitosti, Anna Kilczewska-Tysków - Zástupkyňa riaditeľa pre finančno-ekonomické záležitosti, Marlena Mania - Hlavná zdravotná sestra, Ewa Karwecka - Epidemiologická zdravotná sestra, Katarzyna Dankowska - Splnomocnená zástupkyňa riaditeľa pre záležitosti kvality, Patrycja Kubiak - Vedúci pohotovosti, Alicja Przybysz - Špecialista pre záležitosti kvality. Jarosław Cegielski - Zástupca riaditeľa technických záležitostí ako aj Łukasz Lipiński - Vedúci logistiky.

 

Hlavného dodávateľa a sponzora projektu firmu Budimex reprezentovali: Radosław Slesar – Riaditeľ severného oddelenia regiónu 1, Riaditeľstva všeobecného stavebníctva, Mariusz Hurylski – Riaditeľ severného oddelenia Riaditeľstva všeobecného stavebníctva, Martyna Wróbel – Riaditeľka komunikácie a Public Relations, Michał Wrzosek – tlačový hovorca, Michał Myzyk – Vedúci stavby, Anna Bazan-Korona – Špecialista pre komunikačné záležitosti a dobrovoľníci spoločnosti Budimex.

 

Vraciame sa do nemocnice po 8 rokoch. Budimex bol hlavným dodávateľom Vojvodskej detskej nemocnice v Bydgosczcy. Teraz máme realizovať menšie stavebné práce, ale sociálne, so zapojením našich ľudí, dodávateľov a pomocou nemocničného personálu. Sme radi, že sme zrealizovali Rodičovskú zónu v takejto podobe, odlišnej od ostatných, a že pacienti nemocnice budú môcť vďaka tejto zóne aktívne tráviť čas aj mimo budovy nemocnice, hovorí Radosław Ślesar - regionálny riaditeľ Všeobecnej stavebnej divízie spoločnosti Budimex SA.

 

V rámci 41. Rodičovskej zóny boli vykonané nasledujúce práce:

Demontáž existujúcich hračiek a ich obnova (čistenie, vyplnenie nedostatkov, výmena spotrebného materiálu)

Montáž hračiek podľa nového konceptu spolu s montážou nových hračiek.

Odstránenie existujúceho povrchu z piesku

Realizácia základu z betónovej sutiny spolu s realizáciou obrúb

Realizácia bezpečného liateho povrchu

Zlepšenie estetického vzhľadu trás okolo detského ihriska

Orezanie stromov v parku