Budimex.pl

Program Hello ICE spoločnosti Budimex sa vracia v novej podobe

Posledná aktualizácia: 20. februára 2023
Program Hello ICE spoločnosti Budimex sa vracia v novej podobe

Bola spustená tretia edícia Hello ICE, autorského programu spoločnosti Budimex, ktorý formou zábavy učí deti bezpečnostným pravidlám na cestách. Cieľom projektu je okrem iného zvýšiť vedomosti žiakov základných škôl a detí predškolského veku o správaní sa pri prechádzaní cez priechody pre chodcov. Prvý deň vzdelávacích aktivít sa uskutočnil v Ziębicach za účasti miestneho kultúrneho centra a zástupcov polície a hasičského zboru. Program Hello ICE získal čestnú záštitu poľského ministerstva športu a cestovného ruchu na roky 2023 – 2024.

 

Budimex ako zodpovedný generálny dodávateľ podporuje miestne komunity a vzdeláva najmladších v oblasti bezpečnosti. V súvislosti s výstavbou športovo-zábavnej haly v Ziębicach (Dolnosliezske vojvodstvo) spoločnosť Budimex tento rok uskutočnila akciu Hello ICE určenú pre miestne školy. Kľúčovým prvkom programu sú Dni bezpečnosti, ktoré propagujú vhodné správanie detí na cestách a učia ich, ako poskytovať prvú pomoc.

 

Prvý Deň bezpečnosti v rámci tretej edície programu Hello ICE sa uskutočnil začiatkom februára tohto roku. Deti 1. – 3. ročníka z dvoch miestnych škôl sa stretli so zamestnancami a animátormi spoločnosti Budimex v kultúrnom centre Ziębice. Žiaci mali možnosť naučiť sa základné pravidlá cestnej premávky a ako sa pohybovať po ulici napríklad na bicykli.

 

- V spoločnosti Budimex je bezpečná práca prioritou, preto chceme v tomto smere ísť ešte o krok ďalej. Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť podporujeme vzdelávacie kampane, ktoré sa venujú téme bezpečnosti aj mimo staveniska. Jedným z takýchto prejavov je tiež program Hello ICE – hovorí Wojciech Lesisz, obchodný riaditeľ Budimex.

 

Dôležitou zmenou v treťom vydaní programu Hello ICE je rozšírenie otázok súvisiacich s problematikou bezpečnosti. S rastúcim dopytom po riešeniach mikromobility sa zároveň zvýšil počet rizík, najmä pre deti.

 

- Program Hello ICE sa vyvíja spolu s potrebami a výzvami, ktorým čelia najmladší, a preto sa od začiatku roka 2023 okrem bezpečnosti na cestách zameriavame aj na tému mikromobility. Je to nový cieľ Hello ICE, ktorého úlohou je naučiť najmladších bezpečne sa pohybovať na kolieskových korčuliach, kolobežkách alebo bicykloch – povedala Martyna Wróbel, riaditeľka pre komunikáciu a PR Budimex SA.

 

Počas Dní bezpečnosti v Ziębicach nechýbali prezentácie zamestnancov spoločnosti Budimex o bezpečnosti na stavenisku a školenia zástupcov polície a hasičského zboru. Deti dostali aj reflexné kartičky ICE (In Case of Emergency) s miestom na napísanie údajov o rodičovi alebo opatrovníkovi, ktoré môžu byť užitočné, ak sa dieťa stratí alebo sa stane účastníkom nehody. Súčasťou workshopov bolo aj spoločné maľovanie tvárí a animácie.

 

Stretnutia v rámci programu Hello ICE organizuje Budimex v spolupráci so školami v celej krajine. Maskotom programu je priateľský tiger Budi, ktorý cestuje po celom Poľsku, pričom učí a zabáva najmladšie deti.

 

Výstavba športovo-spoločenskej haly v Ziębicach je najväčšou a najočakávanejšou investíciou v meste, aká sa tu konala za posledné roky. Vďaka tomuto projektu bude možné organizovať športové podujatia v takých disciplínach ako volejbal, basketbal a hádzaná. Okrem toho bude hala slúžiť aj na školiace účely, ako aj na organizáciu koncertov a umeleckých podujatí.