Budimex.pl

Postup prác na výstavbe úseku S5 Nowe Marzy – Dworzysko prekročil 50 %.

Posledná aktualizácia: 27. októbra 2021
Postup prác na výstavbe úseku S5 Nowe Marzy – Dworzysko prekročil 50 %.

Postup prác na úseku S5 Nowe Marzy – Dworzysko realizovaný spoločnosťou Budimex už prekročil 50 %. Stavebné práce sa sústreďujú na hlavnú cestu, aby sa čo najskôr zaistila maximálna kapacita novej trasy.  Práce na hlavnej ceste plánujeme ukončiť do leta 2022. Celá investícia bude skolaudovaná do konca roka 2022 – v súlade so zmluvným termínom.

 

Zmluvu na realizáciu tohto úseku podpísala spoločnosť Budimex s investorom: Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice (Generalną Dyrekcją Dróg Krajowy i Autostrad) v meste Bydgoszcz v apríli 2020. Práce sú realizované na úseku rýchlostnej cesty S-5 od križovatky Nowe Marzy (bez križovatky) po križovatku Dworzysko (s križovatkou) v dĺžke 23,3 km.

 

Spoločnosť Budimex pokračuje v prácach po ďalšom generálnom dodávateľovi, ktorý dokončil len časť prác (29 %). Zmluvný termín na realizáciu stavby je 22 mesiacov bez zimných mesiacov.

 

Rozsah prác na S5 – Nowe Marzy – Dworzysko:

Rozsah mosta – základné informácie:

Spolu 38 mostných objektov.

Nové objekty: 4.

Objekty na renováciu: 20 (vrátane 4 objektov na trase S5 s rozobratím starého a výmenou za nový mostový oblúk)

Objekty na dokončenie: 14

Betón: 15 tisíc m3

Výstuže: 1 500 ton ocele

Oporné múry: Vybudovať sa má 6 500 m2 oporných múrov.

Rozsah cesty – základné informácie:

Postaviť sa má 24 km rýchlostnej cesty S5 vrátane 5 križovatiek

Realizovať sa má 400 tisíc ton minerálno-bitúmenových zmesí

Realizovať sa má 520 tisíc ton výkopov a 450 tisíc ton násypov

Rozsah realizácie – základné informácie:

Výstavba 24 km technologického kanála

Výstavba odvodňovacieho systému dažďovej vody a 28 retenčných nádrží

Výstavba systému riadenia dopravy

Výstavba napájacieho zdroja a osvetlenia pre 5 cestných križovatiek