Budimex.pl

Postup prác pri rekonštrukcii železničnej stanice Warszawa Zachodnia

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2021
Postup prác pri rekonštrukcii železničnej stanice Warszawa Zachodnia

Budimex uviedol 19. decembra do prevádzky prvé časti novej stanice Warszawa Zachodnia: 200 m dlhú lávku pre cestujúcich situovanú nad nástupišťami a nové nástupištia č. 6 a 9. Cestujúci tak po niekoľkých mesiacoch získali novú lávku, ktorá sa tiahne ponad stanicu od Aleje Jerozolimskie smerom na Wole.

 

Modernizácia stanice Warszawa Zachodnia sa začala v decembri 2020. Po necelých 12 mesiacoch dosiahla realizácia zákazky úroveň 30 %. Takýto dynamický pokrok je spôsobený primeraným využitím ľudského a prístrojového potenciálu. Na stavbe momentálne pracuje viac ako 500 pracovníkov.

Na prácu sa používa vyše 150 strojov a zariadení a podporu pre zamestnancov Budimexu ponúka až 70 subdodávateľských firiem. Súčasne sa tiež pracuje na konštrukčných prvkoch na úrovniach 0, -1, -2, ktoré predstavujú elementy novej podzemnej chodby pod stanicou Warszawa Zachodnia. Ukončili sa práce na výstavbe novej polyfunkčnej budovy. 

 

Doposiaľ sa položilo takmer 40 výhybiek a 3,5 kilometra nových koľají. Stožiare a brány nového trolejového vedenia sú už vo výstavbe. Práce na nástupišti 6 boli ukončené a finišuje sa aj s nástupišťom 7. Nad nástupišťami prebiehajú záverečné práce súvisiace s povrchovou úpravou obrovských a moderných prístreškov. Od nástupišťa na obvodovej línii po nástupištia 6, 7 a 8 sa buduje podzemná chodba.

 

Boli vymenené podlahové vrstvy a namiesto nich je teraz betónová podlaha. Začali sa tiež práce spojené s vybavením budovy Lokálneho riadiaceho centra (LCS) zariadeniami určenými na riadenie železničnej dopravy, teda počítačmi a elektronikou nevyhnutnou pre efektívnu a bezpečnú vlakovú dopravu.

 

Rekonštrukcia stanice Warszawa Zachodnia sa radí k najväčším investíciám PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Poľských štátnych železníc) za viac ako 1,9 miliardy PLN v čistom. Realizuje sa v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvom: Práce na medzimestskej trati vo Varšave na úseku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.  Ukončenie investície je plánované na rok 2023.

 

Warszawa Zachodnia je strategickou železničnou stanicou v Poľsku z hľadiska počtu premávajúcich vlakov. Denne ňou prejde v priemere okolo 1 000 aglomeračných, regionálnych, národných a medzinárodných diaľkových vlakov.