Budimex.pl

Postup prác na stanici Czechowice-Dziedzice

Posledná aktualizácia: 20. októbra 2022
Postup prác na stanici Czechowice-Dziedzice

V železničnej stanici Czechowice-Dziedzice prebiehajú práce. V súčasnosti na základe zmluvy spoločnosť Budimex realizuje okrem iného výstavbu nástupišťa 2, výstavbu štyroch hlavných koľají, štyroch doplnkových koľají a ôsmich vlečiek na severnej strane stanice. Okrem toho prebieha rozšírenie výhybiek na východnom a západnom konci stanice. Realizácia prác je na úrovni 77%. Práce prebiehajú podľa harmonogramu.

 

Nové nástupište má byť cestujúcim sprístupnené v júni 2023. Budujú sa aj nové nástupištia na zastávke Goczałkowice-Zdrój, ako aj nová koľaj na úsekoch Most Wisła a Czechowice-Dziedzice spolu s trakčnou sieťou a riadením dopravných zariadení. Ukončenie tejto etapy prác je naplánované na apríl 2023.

 

Do ukončenia zostáva necelý rok, počas ktorého je potrebné dokončiť niekoľko kľúčových prvkov, ako je dokončenie výstavby koľajiska na severnej strane stanice a železničnej trate č. 139 s trakčnou sieťou, resp. sektor riadenia železničnej dopravy; železničný viadukt cez ulicu Legionów v Czechowiciach-Dziedziciach alebo retenčnú nádrž v stanici zabezpečujúcej vypúšťanie napr. dažďovej vody z priľahlej mestskej časti. V hotových úsekoch sa budú realizovať čistiace a dokončovacie práce spolu s realizáciou navrhovanej zelene – hovorí Wojciech Głuc –zmluvný riaditeľ spoločnosti Budimex.

 

Spoločnosť Budimex sa v rámci kontraktu podpísanom v roku 2019 zaviazala k nasledovným prácam:

 • výmena približne 47 km koľají, 56 km trakčných sietí a 119 výhybiek;
 • prestavba 23 inžinierskych objektov, vrátane 8 viaduktov a 4 mostov;
 • modernizácia 3 železničných priecestí;
 • výstavba miestneho riadiaceho centra na stanici Czechowice-Dziedzice;
 • modernizácia nástupíšť na stanici Czechowice-Dziedzice, ako aj na zastávkach Goczałkowice-Zdrój a Zabrzeg.

 

Cieľom investície je poskytnúť pasažierom komfortnejšie cestovanie, zefektívniť nákladnú prepravu, a tiež umožniť cestovanie po zmodernizovaných objektoch: mostoch, viaduktoch a priepustoch – vrátane nového 150-metrového mosta nad Vislou na úseku medzi zastávkou Goczałkowice-Zdrój a stanicou Czechowice, ako aj po novom viadukte nad štátnou cestou 1 v meste Czechowice-Dziedzice. Vďaka investícii bude možné pohodlne a efektívne cestovať na trase Katovice – Zebrzydowice, Tešín (česko-poľská hranica) a Beskydy. Všetky objekty budú prispôsobené pre potreby ľudí so zníženou mobilitou.

 

Investícia v číslach:

 • 47 km koľají
 • 56 km trakčných sietí
 • 119 výhybiek, 2 koľajové priecestia
 • 23 inžinierskych objektov
 • 3 železničné priecestia
 • 670 km pilót spevňujúcich terén
 • 240 tisíc m2 spevneného násypu

 

Hodnota kontraktu je 1,4 mld. PLN. Investorom je spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.” Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov nástroja CEF „Spájame Európu”. Práce majú byť podľa plánu ukončené v októbri 2023. Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov železničných stavieb v Poľsku. Spoločnosť v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného stavbu novej železničnej stanice Varšava Západ, ktorá je jednou z najväčších investícií poľskej železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.” Najväčší poľský generálny zhotoviteľ pracuje tiež na výstavbe železničnej stanice Port Gdynia a Ełk. Spoločnosť Budimex v posledných dvoch rokov dokončila tiež modernizácie železničných tratí Warszawa – Lublin, úsek E59 Rokietnica – Wronki a úsek železničnej trate E30 Trzebinia – Krzeszowice.