Budimex.pl

Pokročilé štádium výstavby 2. etapy vodnej cesty Elbląg – Gdaňský záliv

Posledná aktualizácia: 21. februára 2022
Pokročilé štádium výstavby 2. etapy vodnej cesty Elbląg – Gdaňský záliv

V apríli uplynie rok od podpisu zmluvy na druhú etapu výstavby vodnej cesty spájajúcej zálivy Viselský a Gdaňský.  Etapa spočíva v spevnení brehov rieky Elbląg, rekonštrukcii teletechnických a energetických križovatiek sietí, ako aj vo vybudovaní úseku okresnej cesty a otočného mosta cez rieku Elbląg.

 

„Nové infraštruktúrne riešenie bude ťažným motorom pre ekonomiku celého regiónu. Pri tejto príležitosti si dovolím zdôrazniť, že v tomto roku uvedieme do užívania vyše 400 km rýchlostných ciest. Nová vodná cesta je súčasťou množstva aktivít na zlepšenie komunikácie v Poľsku, a to v pozemnej aj vodnej doprave,.“  vyhlásil minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk.

 

„Vládna investícia spočívajúca vo vytvorení novej vodnej cesty z Gdaňského zálivu do prístavu v Elblągu v súlade s uznesením Rady ministrov bude ukončená v roku 2023. Práce v rámci druhej etapy zahŕňajú o. i. nové cestné riešenie s viac ako 100-metrovým otočným mostom, ktorý odstráni komunikačnú bariéru v meste Nowakowo,“  dodáva námestník ministra infraštruktúry Marek Gróbarczyk.

 

V súčasnosti v rámci investície vykonáva zhotoviteľ druhej etapy, firma Budimex, hydrotechnické práce, ako sú tvorenie štetovnicových stien, búracie práce existujúceho opevnenia spolu s čistiacimi prácami, mikropilótové práce a začali sa vykonávať aj železobetónové práce.

 

„Staviame aj nový otočný most, ktorý nahradí súčasný ťažko splavný prechod v Nowakowe. Druhá etapa investície zahŕňa aj zastavanie 10,5 km brehov rieky Elbląg, čo má umožniť vybudovanie tzv. novej vodnej cesty. Ďalším veľmi dôležitým projektom je výstavba 1,5 km novej okresnej cesty, ktorá sa napojí na nový otočný most,"“  hovorí Andrzej Małkiewicz, vedúci oddelenia pre realizáciu investícií Námorného úradu v Gdyni.

 

Boli osadené 4 súpravy štetovníc vo vode a 3 na pevnine. Mikropilóty sa osadzujú injektážou s použitím 3 strojov, čoskoro budú k dispozícii ďalšie 3, ktoré budú kotviť vodnú stenu.

 

„Vykonávame množstvo prác v rámci druhej etapy výstavby Vistula Spit kanála, o. i. práce súvisiace s výstavbou nového mosta v Nowakowe. Ide o montáž svoriek na štetovnicu a prípravu plošín pre spevnenie podkladu, ako aj výstavbu pilót CFA pod mostné opory. Prebiehajú aj práce súvisiace s prípojkami, odstraňovaním križovatiek, ako aj vodovodné a sanitárne inštalácie,"“  hovorí Bartosz Michalski, stavbyvedúci Budimex SA.

 

Na mieste sa nachádza asi 12 plavidiel – pontónov, ktoré poháňajú tlačné remorkéry. Bude osadených vyše 9,5 tisíca štetovníc a vyrobených viac ako 4,5 tisíca mikropilót s celkovou dĺžkou vyše 163 km.

 

„Nowakowo, teda miesto, kde sa realizuje druhá etapa investície, je ako ostrov spojené s pevninou pontónovým mostom, ktorý v období pred investíciou bol plavebnou prekážkou. Nový otočný most s rozpätím 103 metrov sa bude otáčať okolo zvislej osi rotácie. Nebude to teda zdvíhací most. Jeho súčasťou bude aj cestná komunikácia. Ide o tretí otočný most, ktorý bude vybudovaný v rámci celej investície. Dva ďalšie boli zhotovené v prvej etape konzorciom NDI/Besix. Južným mostom sme mohli cez stavenisko prejsť do decembra minulého roku, teraz doprava prebieha cez Severný most,“  komentuje Wiesław Piotrzkowski, riaditeľ Námorného úradu v Gdyni.

 

Zhotoviteľom druhej etapy výstavby vodnej cesty spájajúcej Viselský s Gdaňským zálivom je Budimex S.A. Hodnota zmluvy je viac ako 574 miliónov PLN a čas na jej realizáciu je 24 mesiacov (zmluva bola podpísaná 20. apríla 2021).

 

Prvú etapu vrátane prác v Gdaňskom zálive, Vistula Spit kanáli a Viselskom zálive vykonáva konzorcium NDI/Besix. Investor, Námorný úrad v Gdyni, v súčasnosti pripravuje novú verejnú súťaž na predkladanie ponúk týkajúcich sa realizácie tretej etapy – bagrovanie a prehĺbenie plavebnej dráhy vo Viselskom zálive. Po dokončení projektu novej vodnej cesty budú môcť do prístavu v Elblągu vplávať plavidlá s dĺžkou do 100 m, šírkou 20 m a hĺbkou 4,5 m.