Budimex.pl

Podpery nového mostu vo Varšave budú hotové na konci roku 2022

Posledná aktualizácia: 9. decembra 2022
Podpery nového mostu vo Varšave budú hotové na konci roku 2022

Celkový postup stavby podpernej konštrukcie nového mostu na Visle presiahol hranicu 52%. V súčasnej dobe prebieha betónovanie konštrukcie podpier na rieke. Podpery nového mostu vo Varšave budú hotové na konci roku 2022.

 

Podpery na oboch brehoch Visly sú už hotové. Na začiatku bolo vyhotovených päť pozemných podpier. Stavby označené symbolmi P1, P1a, P5, P6 a P7 (prvé dve na bulvároch Visly, ďalšie na brehu rieky Visly Praga) sú hotové už od konca leta. Ich stĺpy najľahšie zbadajú obyvatelia pohybujúci sa v blízkosti staveniska. Na strane Praga je dokončená aj betonáž oporného múru pri opore P7. Po správnom zatuhnutí betónu sa 133 m dlhý múr zaizoluje a čiastočne zasype zeminou (tzv. inžiniersky zásyp).

 

Práce budú realizované aj v zimnom období. Na stavbe sa každý deň pohybuje viac ako 40 kusov techniky. Práce sú vykonávane z úrovne vody a pevniny.

 

Všetky podpery by mali byť pripravené do konca roku. Práce v roku 2023 budú zahŕňať montáž oceľovej konštrukcie (nosná konštrukcia mosta) a následne dokončovacie práce, t.j. pokládka povrchu a izolácia prejazdu a montážne prvky mostného zariadenia, napr. balustrády, lavičky, kamery a osvetlenie.